Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

måndag 30 november 2009

Skämmes Schweiz!

Ett smått otroligt och chockerande beslut som togs i Schweiz igår. Som tur är har många schweizare tagit avstånd ifrån beslutet. Även utrikesminister Bildt tog tydligt avstånd i kvällens Aktuellt vilket är bra. Vad hände med religionsfriheten?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3864519.svd

torsdag 26 november 2009

Kampanjande på Brommaplan


Då var årets sista flygbladsutdelning avklarad. Jag ser fram emot nästa års kampanjande. Då skruvar vi upp tempot ytterligare.

Att i dagens SVD läsa att Moderaterna nästan är dubbelt så stort som S och får 38,6 procent (+3,5) ger en råg i ryggen. M är därmed klart största parti i huvudstaden. Så ska det se ut.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3851773.svd

onsdag 25 november 2009

Kompetenta invandrare slösas bort

Jag lästa Ewa Björlings artikel i SVD Opinion idag (Invandring smörjer ekonomin) där hon och nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou drar slutsatsen att invandringen kan hjälpa Sverige ut krisen genom förbättrade handelsrelationer. En slutsats som låter rimlig och som inte minst i efterkrigstiden har varit ett framgångsrecept. Vart skulle Sverige t.ex. varit utan den arbetskraftsinvandring som vi haft? Förmodligen inte på den nivå som vi är idag.

TÄNK om vi fick till en än bättre integration i form av de resurser som idag sitter på underkvalificerade jobb, med tanke på sin utbildningsnivå. TÄNK alla dessa gånger jag har suttit och haft intressanta diskussioner om diverse samhällsfrågor med en utlandssvensk taxiförare som egentligen är utbildad ingenjör, läkare eller lärare i sitt ursprungsland. TÄNK om man genom en lagom anpassad kompletterande utbildning kunde få in dessa resurser i det svenska samhället? Snacka om en win-win situation.

"Viktiga steg har tagits sedan 2006, men utanförskapet inom många grupper är fortfarande stort och segregation utgör ett fortsatt problem. Det vill regeringen möta genom en bred agenda med arbetslinjen som kärna." Det är bra moderat politik tycker jag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3834257.svd

Ps. Jag kan varmt rekommendera Alexandra Pascalidous bok "Taxi". Apropå intressanta diskussioner i en droska.

tisdag 24 november 2009

AIDS epidemic update
Idag presenterade Bertil Lindblad, UNAIDS chef i New York (till vänster) och Lennarth Hjelmåker, Sveriges aidsambassadör (till höger) de senaste siffrorna från UNAIDS. Glädjande är att antalet nysmittade har minskat med 17 % sen senaste rapporten.

Framgångarna beror på att tillgången på behandling har ökat och att det förebyggande arbetet har börjat ge resultat. Dock så har det konstaterats 2,7 miljoner nya fall och 2 miljoner människor har dött. Totalt sett så har mer än 60 miljoner människor infekterats med hiv och 20 miljoner har dött. Helt ofattbara siffror.

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/default.asp

måndag 23 november 2009

Kolkraftverk, nej tack!

I DN kan man läsa att "kolkraftverket Elektrownia är ­Europas klimatvärsting och spyr årligen ut 30 miljoner ton koldioxid".

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftverket-med-utslapp-som-halva-sverige-1.999539

Med dagens moderna teknik så är kärnkraftverk ett bra och säkert alternativ anser jag. Andra alternativ som vattenkraft och vindkraft kan vara ett komplement, men den huvudsakliga elförsörjningen i Sverige bör ske via kärnkraftverken. Sen att vi via Vattenfall producerar och utvinner energi från kolkraftverk i andra länder bör få ett slut anser jag. Allt annat är hyckleri. Vi medborgare och konsumenter måste bli bättre på att ställa krav på var vi får vår elförsörjning ifrån. Förutom de miljökonsekvenser som brunkolet för med sig så är energivärdet lågt.

I en annan DN-artikel från den 16/11 kan man läsa att "det är lättare att förbise de dagliga farorna med olja, gas och kol – utsläpp som ger upphov till hjärt- och lungsjukdomar, cancer och astma. Detta har länge tillhört den västeuropeiska vardagen. Men när förbränningen av fossila bränslen dessutom anges som en av huvudförklaringarna till att temperaturen stiger, då har en och annan kärnkraftsskeptiker gjort en ny riskvärdering i valet mellan de stora energikällorna".

Kärnkraften är givetvis inte lösningen på klimathotet, men produktionen och användningen av fossila bränslen måste minska radikalt. Dessutom tycker jag att staten ska sälja ut sitt aktieinnehav i Vattenfall.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/mer-karnkraft-1.994912

Kärnkraft - ja, tack!

lördag 21 november 2009

Demoniseringen av hivpositiva

Stigmatiseringen av hivpositiva sker än idag, tyvärr. Vi borde faktiskt veta bättre än så. Vi har ju kunskap om hur det smittar. Det är dags att ta tag i denna fråga i samhället med en bred informationskampanj. Att hivpositiva inte alltid berättar, där det är nödvändigt, är alla gånger inte så konstigt. Inte försvarbart, men likväl inte konstigt. Det visar sig inte minst i de rättegångar där hivpositiva är inblandade.

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article6155470.ab

Jag kan rekommendera Anna-Maria Sörbergs bok "Det sjuka" som beskriver en del av problematiken bakom varför hivpositiva berättar eller inte och vilka följder det får.

http://www.bokforlagetatlas.se/index.php?sid=2&pid=16&showtitle=415

söndag 15 november 2009

Vellingemoderaterna

Bra där partisekreterare Schlingmann att ta snacket med Vellinge. Det är en sak att ha synpunkter på integrations- och flyktingpolitiken, men att låta utsatta barn bli än mer utsatta är inte ok. Tur att vi har en stark organisation som säger ifrån. Och nu verkar det ju som att det hela får en bra lösning till slut.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/schlingmann-i-samtal-med-vellingemoderat-1.994626

fredag 13 november 2009

Rättsosäkerhet för hivpositiva efter att HD-dom nonchaleras

"Domstolar bryr sig inte om Högsta domstolens prejudicerande och relativt milda dom. Att ha haft oskyddat sex och inte informerat om sin hivsmitta kan därför ge mycket olika straff. Det är lite av ett lotteri enligt Stockholms smittskydd som utrett ett stort antal domar."

"Peter Gröön (Stockholms smittskydd) säger att inte minst uppsåtsfrågan, det vill säga domstolarnas bedömning av gärningsmannens avsikt, är oklar.
– Hur mycket uppsåt kan man egentligen tala om i de här brotten? Ta till exempel kvinnan som varken under graviditet eller inför förlossning berättade om sin hivsmitta. Hon dömdes för uppsåt, men kan man verkligen hävda att hon hade för avsikt att smitta sitt barn? Och vilket uppsåt hade den kvinna som höll tyst om sin hivsmitta eftersom den man som en gång smittat henne hotade med våld om hon berättade och därigenom avslöjade hans egen hivdiagnos?
Det är lätt att få intrycket att domstolarna inte alltid har den kunskap som krävs för att bedöma hivrelaterade brott."

Det här är en fråga som Hiv-Sverige har jobbat med under många år. Många tycker nog att hivpositiva så klart ska dömas till långa fängelsestraff i en sån här situation eftersom dem avsiktligt har infekterat någon annan eller utsatt någon annan för smittorisk.

Så enkel är dock inte verkligheten. Jag har träffat flera av dessa personer och ingen av dem säger sig ha haft ett uppsåt. Snarare handlar det om rädsla och stigmatisering av en utsatt grupp som gör att hivpositiva ibland inte berättar om sin hivstatus i risksituationer. Självklart har hivpositiva ett stort ansvar, men för att citera en tidigare ordförande i Hiv-Sverige: "en stor anledning till att vi har så få hivpositiva i Sverige är för att den absoluta majoriteteten hivpositiva tar och har tagit sitt ansvar".

Rättssäkerheten ska väl även gälla för personer som lever med en hivinfektion?

http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2009/nr-5-2009/rattsosakerhet-for-hivpositiva-efter-att-hd-dom-nonchaleras/

Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet

Jag läste en debattartikel om avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet tidigare idag. "Sverige är det enda landet i Europa helt utan en sådan möjlighet för individer och företag som vill skänka pengar till allmännyttiga ändamål." Klart att vi ska ha den möjligheten även i Sverige tycker jag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3776139.svd

torsdag 12 november 2009

Maria Abrahamsson hos Öppna moderaterIkväll var det så dags för att lyssna på Maria Abrahamsson tala HBT-frågor hos Öppna moderater. Maria inledde med att hon ändrat ståndpunkt i flera frågor som hon tidigare var emot. Cred till det.

Jag och Maria bestämde att vi skulle träffas för att slipa på en debattartikel till den 1 december, världsaidsdagen. Det finns flera viktiga hivfrågor att lyfta och vilken dag passar bättre att göra det på än den dagen.

onsdag 11 november 2009

Political fight clubI em/kväll var det premiär för political fight club initierat av Sofia Arkelsten, Mats G Nilsson och Anna König Jerlmyr. En kul tillställning där man fick slipa retoriken på ett oväntat ämne som man blev tilldelat sig.

Min egen insats var väl si så där, men jag ställde upp i alla fall vilket jag är glad för. Övning ger färdighet. Nästa gång, då...!

tisdag 10 november 2009

Kandidatutbildning 2Ikväll var jag på kandidatutbildning 2/3. Talade gjorde bl.a. en mycket inspirerande Sofia Arkelsten som talade sig varm för vårt ansvar för miljö och klimat. Som hon sa, och beskrev, är miljöfrågor långt ifrån tråkiga. Dessutom var det en mycket bra föreläsning. Att tala är en konst och det behärskade hon verkligen. Det ger en verkligen råg i ryggen för framtida engagemang.

Talade gjorde också justitieminister Beatrice Ask. Hon beskrev många viktiga moderata ståndpunkter förknippat med ett tryggare Sverige. En viktig sak som hon pekade på är vart de vuxna i samhället har tagit vägen. Vuxna som inte bara tidigt kan, utan även ska, fånga upp unga som hamnar snett. Brottslighet är inte bara en polisiär fråga, utan även en fråga för föräldrar, skola, fritidsgårdar, frivilligorganisationer m.fl.

måndag 9 november 2009

Pub och föreläsning med BrommamoderaternaVar ikväll och lyssnade på stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal. Det var intressant och spännande att höra henne berätta om de stadsutvecklingsområden som finns i Stockholm. Speciellt spännande tyckte jag att det var att se en ritning över norra station, modernt och futuristiskt. Hon berättade också att det har börjat byggas 13 468 bostäder sen valet 2006. Bra jobbat!

Sprutbytesprogram

Senaste dagarna har sprutbyten debatterats friskt i olika media. Det är en fråga som utan tvekan skapar känslor. Själv är jag inte känslolös inför frågan, men helt på det klara med nyttan av att tillhandahålla rena sprutor. Det sägs att denna åtgärd skapar fler narkomaner, något som jag ställer mig skeptisk till. De som är emot sprutbyten brukar ju efterfråga eller ifrågasätta forskning. Jag själv har inte sett eller hört om evidens för att sprutbyten skulle skapa fler narkomaner. Samhället kan fortfarande ha en strikt syn på narkotika, inklusive mig själv, och ändå utföra denna kontaktskapande åtgärd. Man får ju inte glömma att sprutbytesprogram ska och, enligt lagen, måste ses som en del av ett större paket med bl.a. motiverande åtgärder för att sluta använda narkotika.

Jag tyckte Johannes Forsbergs ledarartikel i Expressen var läsvärd.

http://www.expressen.se/ledare/1.1768916/johannes-forssberg-sylvass-kritik-mot-larsson

onsdag 4 november 2009

Politiska klubben

Just hemkommen från politiska klubben där jag träffat många trevliga och diskussionslystna moderater. Diskussionerna var breda och handlade bl.a. om husbyggen på höjden, sprutbyten, hivprevention, kandidatspam och kandidatutbildningarna. Jag ser fram emot nästa gång. Men innan dess blir det många andra event och mingel.

Sprutbytesprogram

Idag på DN opinion så uppmanar de tre generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet landstingen att införa sprutbutesprogram. En väl debatterad fråga i Sverige och, som under tiden debatten har förts, har lett till att många personer i onödan har infekterats av blodburna infektioner som hiv och hepatit.

Det är dags att inte minst Stockholm nu inför denna åtgärd för att förhindra nya fall av blodsmitta. Sprutbyten är en human smittskyddspolitik och inte en narkotikafråga. Som generaldirektörerna skriver så motverkar sprutbyten smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte Sverige en narkotikaliberal politik. Givetvis ska ett sprutbytesprogram ingå i ett paket av andra åtgärder som inte minst erbjuder missbrukaren olika metoder för att komma ur hans/hennes missbruk.

"Svenska och internationella erfarenheter pekar entydigt på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenterat positiva effekter. Såväl WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella röda korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Det är hög tid att en gång för alla slå hål på myterna och ta de vetenskapliga belägg som finns på området på allvar. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte ett land en drogliberal politik. Det är något som nästan alla länder inom EU har insett och därför infört sprutbyte för missbrukare. Undantagen är Sverige – frånsett programmen i Malmö och Lund – och Grekland."

http://www.dn.se/opinion/debatt/sprutbyte-for-narkomaner-ar-en-viktig-folkhalsofraga-1.987776

tisdag 3 november 2009

Nu ska jag också ta mig tid till att reflektera politiskt. Idag fick jag partisekreterare Per Schlingmanns nyhetsbrev. Dels är det glädjande att läsa att EU nu har förhandlat fram en position inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Det finns hopp för klimatet även om det kommer kräva fortsatta överenskommelser, och framför allt att man håller det som utlovats.

Glädjande är också att det nu finns full enighet om Lissabonfördraget som inom kort kommer att träda i kraft. Det ska bli spännande att se vem som väljs som till heltidsordförande. Ett beslut som kommer att ha stor betydelse för EU:s framtida utveckling.

Så till S-kongressen. Förutom att S nu bl.a. försöker lansera sig som ett partipolitiskt alternativ för småföretagarna så verkar det inte vara så mycket nytt under solen. Höjda skatter och bidrag är deras inriktning. Moderaternas svar är naturligtvis att ge medborgarna valfrihet över en större del av sina egna inkomster samt att satsa på jobb istället för bidrag.

Konferensen HIV in EuropeSå var då denna konferens slut. Det var många bra diskussioner med många proffs på området. I bilden kan man läsa hur det är tänkt att gå vidare närmaste åren. Mer finns också att läsa på konferensens hemsida.

http://www.hiveurope.eu/Stockholm2009/tabid/65/Default.aspx

måndag 2 november 2009

Konferensen HIV in EuropeHar idag varit på en konferens - "HIV in Europe - working together for optimal testing and earlier care". En bra och givande konferens där bl.a. handelsminister Ewa Björling sa några väl valda ord. Hon påminde om företagens ansvar, betydelsen av frihandel, jobbet mot stigma/diskriminering och uppmärksammande av riskgrupper (män som har sex med män och intravenösa missbrukare t.ex.).

http://frihandelsministern.wordpress.com/2009/11/02/hiv-in-europe/

Med på mötet var också Eu-parlamentarikern Christofer Fjellner. Han pekade på ett stundtals dåligt ledarskap i hivfrågan. Han menade också att det är viktigt att mainstreama frågan. Och sist, men inte minst, så sa han att det är bra med strategier men man får inte glömma att fösöka implementera dem också.

Även Gisela Lange från EU-kommissionen var där. Hon presenterade deras nya strategi som pekar på vikten av prevention, läget i Östeuropa och forskning.

söndag 1 november 2009

Regional HIV testing and counceling policy framework

Idag var jag på ett möte med WHO här i Stockholm. Mötet handlade om en strategi som håller på att tas fram för testning och rådgivning. Ett problem, i Europa och i världen, är att få folk att testa sig. Dels för sin egen skull så att man kan få nödvändig vård och behandling, dels för att det också är fastslaget att personer som känner till sin eventuella infektion därmed tar ansvar för sin egen och andras hälsa.

Ett problem är dock att det finns en massa hinder för att testa sig. Det kan vara att man inte anses tillhöra en riskgrupp, men det kan också vara för att tillgängligheten för testning är dålig eller obefintlig. Detta är ett problem och därför arbetas dessa riktlinjer fram för att förbättra situationen.

I länkarna nedan kan man läsa mer.

http://www.who.int/hiv/topics/vct/en/

http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/CounsellingAndTesting/default.asp