Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

fredag 17 december 2010

Öppet brev till Gunilla Carlsson om den Globala fonden mot hiv/aids, tbc och malaria


Biståndsminister Gunilla Carlsson,

Med anledning av Globala Fondens styrelsemöte som nu äger rum i Sofia den 13 - 15 december - vill vi härmed uppmärksamma vikten av att Sverige fortsätter ge stöd till det globala hiv- och aidsarbetet.

Hiv och aids är fortfarande ett av de främste samhällshoten i världen. Idag lever över 33 miljoner med hiv och nära 2 miljoner människor dör av aids varje år. UNAIDS understryker i sin senaste rapport att det finns ett akut behov av att öka de internationella insatserna och dela den finansiella bördan, för att epidemin ska kunna fortsätta bromsas effektivt. Idag saknar 10 miljoner människor tillgång till hivbehandling, samtidigt som preventionsarbetet i hårt drabbade länder kräver ökande insatser.

Sverige har under lång tid spelat en viktig roll i det internationella stödet till länder som drabbats hårt av hiv och aids. Sverige bidrar också genom att vara en ledande internationell aktör när det gäller insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), vilka är avgörande frågor för det hivpreventiva arbetet.

Globala Fonden är en av de främsta institutionerna i världen som kanaliserar ekonomiskt bistånd för att bekämpa hiv och aids. I Utrikesdepartementets svenska organisationsbedömning av Globala Fonden (26 november 2010) betonas att Fondens verksamhet är mycket relevant för Sverige med utgångspunkt i millenniemålen, regeringens politik för global utveckling samt policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete. Vidare framhålls att en uppgift för biståndet är att säkerställa fattiga människors tillgång till hållbara hälsosystem och nödvändiga läkemedel, vilket ligger inom Globala Fondens kärnmandat. Fondens två strategier (en för kvinnor och unga flickor och en för hbt-personer) integrerar dessutom regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet - jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Vi organisationer som arbetar med hiv och aids samt SRHR, ser allvarligt på de fall av korruption och oegentligheter som rapporterats inom ramen för Globala Fondens programverksamhet. Vi stödjer fullt ut ett proaktivt och systematiskt arbete mot korruption för att säkerställa att stödet på landnivå går till de utsatta människor som verkligen behöver det. Korruption ska bemötas kraftfullt, oavsett om det sker i Sverige eller i länder som Sverige ger bistånd till.

Vi är dock förvånade över Sveriges beslut att politiskt markera detta gentemot just Globala Fonden, med anledning av att Fonden är föredömligt transparent med ett välutvecklat antikorruptionssystem. När Globala Fondens oberoende revisionsenhet OIG, har identifierat problem, agerar man snabbt för att pengarna skall återbetalas. Förebyggande förskingring hanteras genom specifik utbildning av Globala Fondens personal och lokala revisorer (Local Fund Agents). Förutom OIG, finns ett flertal ytterligare processer och mekanismer i olika led som syftar till att identifiera och hantera risker (vilket ingår i den av styrelsens godkända Risk Management Framework).

UD:s organisationsbedömning av Globala Fonden 2010 ger också ett fortsatt gott betyg gällande Fondens transparens och revision. Bedömningen beskriver att Fondens styrelsebeslut om nolltolerans för korruption ,"whistle blower" funktionen, samt oberoende utvärderingar och revisioner, bidrar till att stärka antikorruptionsarbetet. De strukturella svagheter som finns i systemet såsom system för ansvarsutkrävande på landnivå, bemöts genom nya striktare riktlinjer och att undermåliga revisorer byts ut. Att Globala Fonden och OIG kontinuerligt agerar tydligt för att ytterligare förbättra antikorruptionssystemet är något som många givare betonar som lovvärt.

Vi som skriver detta brev är oroade över att Sveriges beslut om stöd till Globala Fonden ytterligare fördröjs utan sakligt förankrade anledningar. De fem krav som Sverige uttryckt som villkor för fortsatt svenskt stöd är mekanismer som redan finns eller som håller på att bli åtgärdade inom Fonden. Det finns risk att Sveriges frysta stöd kan medföra en motsatt effekt och undergräva transparensen om Sverige fortsätter dra in sitt stöd då "whistle blower" funktionen fungerar och mekanismer som synliggör korruptionsfall finns på plats.

Vi ser utöver detta en risk i Sveriges politiska markering att plötsligt frysa sitt ekonomiska stöd, utan att förvarna andra medlemsländer. Vi anser att Sverige bör, som andra givarländer strävar efter, säkerställa en hållbar och långsiktig finansiering av hiv- och aidsarbetet. Sveriges deltagande ekonomiska mandat och internationella röst behövs, inte bara genom att bidra till ett stärkt gemensamt antikorruptionsarbete utan också som tongivande progressiv hiv/aids och SRHR aktör.

Vi vill därför uppmana den svenska regeringen genom Gunilla Carlsson att snarast påvisa sitt politiska och internationella ansvar genom att synliggöra ett stärkt svenskt ekonomiskt stöd till Globala Fonden mot hiv/aids, tbc och malaria i samband med diskussionerna kring styrelsemötet för det gemensamma arbetet 2011 - 2013.

Med vänliga hälsningar,

Kristina Bolme Kuhn, Ordförande Läkare utan gränser
Åsa Regnér, Generalsekreterare, RFSU
Ulrika Westerlund, Ordförande RFSL
Bo Forsberg, Generalsekreterare Diakonia
Inger Forsgren, Förbundordförande Hiv-Sverige
Gunilla Källenius, Professor Karolinska Institutet, styrelsemedlem Världsinfektionsfonden

söndag 12 december 2010

Studiebesök till Bryssel och Christofer Fjellner

I onsdags åkte vi ett gäng från Öppna Moderater för att göra ett studiebesök i Bryssel och till EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Vi var 20 glada resenärer som åkte ner för att se EU-parlamentet och för att lära oss mer om EU och hur man jobbar i Bryssel. Personligen har jag varit där ett 10-tal gånger i och med att jag under ett antal år suttit med i ett informellt rådgivande hivnätverk till EU-Kommissionen. Dock finns det alltid nya saker att lära, så även denna gång.

På onsdag eftermiddag träffade vi Christofer och fick höra honom berätta om hans arbete, men fick även möjlighet att ställa frågor till honom. Jag träffade Christofer för första gången för ett drygt år sen på en konferens i Stockholm som hette HIV in Europe, där han var en av huvudtalarna. Därför bad jag att han berättade mer om den konferensen och hans arbete med hiv och folkhälsofrågor. Jag bad också att han berättade om hans erfarenhet av lobbyister och av olika uppvaktningar av honom som EU-parlamentariker. Efter det träffade vi Kristina Lutz, som är kanslichef. Tiden blev tyvärr inte så lång tid för henne att berätta om sitt arbete. Henne har de flesta av oss träffat en hel del tidigare då hon är en varm anhängare av Öppna Moderater.

Förutom goda middagar och nätverkande gruppen emellan så hann vi även med att träffa JKL, en PR-byrå som Göran Persson värvades till efter att han avgått som partiledare, och EU-parlamentets HBT-nätverk. Jag anordnade även ett studiebesök på IPPF (International Planned Parenthood federation). IPPF som jag har jobbat med en hel del genom åren kring deras, och så klart mitt, hivarbete. IPPF är den internationella motsvarigheten till RFSU här i Sverige.

Jag måste säga att det var en bra resa med ett bra program som gav nya insikter och kunskaper och några nya kontakter. På bilden nedan kan man i princip se alla som var med på resan.

onsdag 1 december 2010

Världsaidsdagen, 1/12

Idag är det världsaidsdagen. En dag att uppmärksamma och stödja de som lever med hiv och de som har dött av aids. I år var vi ett antal organisationer som gått samman och hade diverse aktiviteter i Kulturhuset. Dessutom hade vi en ljuständningsceremoni vid Sergels torg. Det var en del folk som trots det kalla vintervädret kom förbi och tände ett ljus. Det som är bra med dagen är att det blir en del uppmärksamhet på frågan. Däremot är det mindre bra att det under resten av året är rätt tyst om hiv. Vi som jobbar med frågan dagligdags försöker dock ändra på det på olika sätt genom att t.ex. skriva debattartiklar, arrangera seminarier och sprida informationsmaterial.

tisdag 30 november 2010

Parlamentsvalet i Moldavien, 28/11

Så var jag snart på väg hem efter att ha observerat parlamentsvalet i Moldavien som ägde rum i söndags, 28/11. Det är tredje gången jag är här och det är alltid en kul och spännande upplevelse att få delta i demokratiska processer världen över. Detta är min 9 mission som jag deltar i. Normalt sett brukar det bli en gång om året, men i år har jag redan varit ute två gånger innan Moldavien. Båda gångerna för att observera presidentvalet i Ukraina i början av året. Till denna mission var vi 10 svenskar (två långtidsobservatörer och 8 korttidsobservatörer). Sen var det en del parlamentariker på plats. Bland annat Christian Holm, Margareta Cederfelt och Walburga Habsburg Douglas från Moderaterna.

Valet fick ett gott betyg från OSSE och enligt deras pressrelease så mötte valet de flesta valstandarder. Den västvänliga högerkoalitionen gick segrande ur valet med 59 mandat mot kommunistpartiets 42 mandat. Konstitutionen är dock sån att för att kunna välja en president så måste man ha 61 mandat. Något som alltså ingen har idag. Dock verkar det som att regeringskoalitionen hoppas på att kunna få de två röster som saknas. Annars kommer det bli omval. Detta är ingen ny situation utan har pågått under en ganska lång tid. Fortsättning följer alltså.

Nedan kan man se en affisch som uppmanar människor att rösta. Valdeltagandet var drygt 60 % vilket får anses helt ok. Det hålls val här titt som tätt och att människor är trötta på att välja kan man förstå. Speciellt som det inte leder nån vart alla gånger politiskt. Förutom det så brottas landet med en stor fattigdom vilket är väldigt tydligt ute på landsbygden. I huvudstan Chisinau är det annorlunda och man kan se att det byggs och investeras för fullt.

tisdag 9 november 2010

Hivpositiva med tydliga symptom av aids testas inte

Just nu pågår en internationell konferens i Glasgow. Med på konferensen är flera svenska läkare och forskare. En av dem är Johanna Brännström, specialistläkare på Karolinska Institutet. Hon har tittat på hur nydiagnostiserade personer med hiv har bemötts på 14 av landets hivkliniker. I studien framkommer det att en majoritet av dessa personer har fått en sen diagnos trots att många av dem har tydliga symptom på aids.

Det är givetvis ett problem då risken för en för tidig död ökar ju senare vård och behandling sätts in. Dessutom sjunker smittsamheten hos en behandlad patient samt att diagnostiserade patienter också kan få stöd och råd i hur man kan undvika att smitta andra människor.

Att de diagnostiseras sent beror på sjukvården i sig, men även på den enskilde som har ignorerat sina symptom.

"En mycket hög andel, 62 procent, av de 100 patienterna i studien, är invandrare från länder utanför EU. Detta kan misstänkas ha haft viss betydelse för de sena upptäckterna, särskilt om personerna kommer från länder där hiv är ett tabubelagt ämne".

Kartläggningen av det här problemet kommer att fortsätta, men då forskarna fann det här så anmärkningsvärt så valde de att presentera vad de kommit fram till så snart som möjligt.

fredag 5 november 2010

Debattartikel om sprutbytesprogram

Idag publicerades den debattartikel som jag skrev tidigare i veckan. Jag tycker det är dags att sluta vela om sprutbytesprogrammens vara eller inte vara.

"Sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare måste ses som hälsopolitik, inte narkotikapolitik. Det skriver Andreas Berglöf från organisationen Hiv-Sverige, som arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället.

Världshälsoorganisationen
har sedan länge klarlagt att detta är en väl fungerande metod för att förhindra spridningen av blodburna infektioner. Även Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet uppmanade till samma sak förra veckan. Det är dags att vi genomför denna metod även i Stockholm med just det syftet."

Men...

"Vi får dock inte nöja oss med ett sprutbytesprogram för att förhindra spridningen av hiv och hepatit. Intravenösa missbrukare måste också nås av övrigt preventionsarbete. Kunskap om smittvägar och verktyg för att förhindra detta är nödvändigt för att stoppa epidemierna."

torsdag 4 november 2010

Talarkväll med Öppna Moderater


Igår kväll var Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL, och talade för Öppna Moderater på Blå hörnet i Gamla stan. På bilden välkomnas Ulrika av Jenny Edberg till höger, Jenny är Öppna Moderaters vice ordförande.

Ulrika, som jag känner sen tidigare, var bra som vanligt och tog tillfället i akt att berätta att RFSL gärna samarbetar och har en dialog med samtliga politiska partier. I alla fall alla utom SD. Ulrika beskrev deras ståndpunkt inom ett flertal områden, varav informationsplikten i Smittskyddslagen var en av dem. De menar, liksom Hiv-Sverige som jag jobbar för, att informationsplikten bör tas bort ur Smittskyddslagen.

Så här skriver hon bl.a. i debattartikel i Dagens Arena, 28 oktober i år:
"Ett av de ställningstaganden som RFSL oftast får försvara och förklara är det om förändringen av smittskyddslagen: att vi vill att informationsplikten för hiv-positiva ska försvinna. Vi anser att det absoluta kravet på den som vet om att den är hiv-positiv att upplysa sina sexpartners om detta är kontraproduktivt för hiv-preventionen och bidrar till stigmatiseringen av hiv-positiva. Bland annat eftersom lagen tar bort fokus från det som är hiv-preventionens mest centrala budskap: alla människor måste ta ansvar för att praktisera säkrare sex, du ansvarar själv för sin egen sexuella hälsa, ingen annan kan göra det åt dig."

En svår och komplicerad fråga som jag själv skrev en insändare om i förra veckan. Även DN:s Ledare "Tid att tänka om" skrev om detta den 24 juli i år.

Debatten lär fortsätta. I väntan på en förändring, eller åtminstone en översyn, av lagen är det viktigt att debatten hålls vid liv.

onsdag 3 november 2010

Apropå allmänna motionstiden

Allmänna motionstiden ger upphov till ett stort antal motioner som ska delges riksdagen. De senaste åren har motionerna legat runt ansenliga 3500 stycken varje år. På denna hemsida, som kallar sig själv Motionsfloden, kan man läsa ett axplock av motionerna ur ett lite roligare perspektiv och med tillhörande illustrationer.

Carina Hägg (s)


…vill se ett sprudlande näringsliv!…vill se mer stöd till brädspel och lajv.

Johan Linander (c)


Utbildning i danska språket i skånska skolor

Karin Nilsson och Solveig Zander (c)


Sänk dansbandsmomsen!
(vilket även två partikollegor vill)


Adnan Dibrani (s)


…vill förbjuda politiska vildar.

Allmänna motionstiden

Så har den allmänna motionstiden avklarats. En tid där de folkvalda riksdagsledamöterna ska uttrycka sina åsikter om allt mellan himmel och jord. För Hiv-Sverige är detta en möjlighet att få upp hiv på agendan. Vi har ett antal sympatisörer i riksdagen från alla politiska partier som jag kommunicerar med och ger material om motioner som skulle vara viktiga för oss.

Denna motionstid  ledde därför till ett flertal motioner relaterade till hiv. Några som vi varit mer eller mindre direkt upphov till. Nedan återfinns de mest relevanta hivmotionerna:

Länder som nekar hiv/aids-smittade inresevisum av Jan R Andersson och Cecilie Tenby-Toftby (M).

Mänskliga rättigheter och hivpositiva av Börje Vestlund m.fl. (S).

World AIDS Day av Margareta Cederfelt (M).

Ökat anslag för hivpreventivt arbete av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (S).

Spridningen av hiv av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

Hivpositiva och Smittskyddslagen av Helena Lenader m.fl. (MP).

 Reserestriktioner för hivpositiva av Barbro Westerholm (FP).

Smittskyddslagen av Fredrick federley (C).

Insändare om smittskyddslagen

I förra veckan skrev jag en insändare som handlade om att Hiv-Sverige vill göra en översyn av Smittskyddslagens informationsplikt, se nedan. En insändare som jag lyckades få publicerad i Norran, Värmlands Folkblad, Expressen, Stockholms Fria, Sundsvalls Tidning, Sydsvenskan, UppsalaTidningen, Norrbottenskuriren och Ystads Allehanda.

När ska den svenska informationsplikten ses över?
I den svenska smittskyddslagen har en person som lever med hiv en skyldighet att till exempel vid sexuella möten informera om sin hivstatus.

Det kan man tycka är en förnuftig och bra idé. Problemet är bara att alla inte känner till sin hivstatus. Enligt Smittskyddsinstitutet så är det upp till 1000 personer i Sverige som inte har den informationen om sig själv. Det gör det inte bara svårt, utan även omöjligt, att berätta för andra om att han eller hon bär på en hivinfektion. Det riskerar att invagga människor i en falsk trygghet.

Jag menar att varje människa måste ta ansvar för sin egna sexuella hälsa för att undvika detta glapp. Dessutom är hiv en så pass stigmatiserad och diskriminerad infektion vilket gör att det är svårt att vara öppen med sin sjukdom trots att lagen kräver det. Vi är dessutom oroliga för att smittskyddslagen och dess möjlighet till tvångsisolering riskerar att försvåra för själva testningen i sig och därmed preventionen.

Under våren gick de rödgröna, via Ylva Johansson (S), ut och krävde en översyn av smittskyddslagens informationsplikt för att påvisa om den verkligen har haft den effekt som är tänkt. Även under årets allmänna motionstid gick Fredrick Federley (C) ut och krävde samma sak.

När ska det ske undrar Hiv-Sverige?

Andreas Berglöf
Ombudsman, Hiv-Sverige

måndag 25 oktober 2010

Kampanj på Brommaplan

Så var det dags för första kampanjen efter valet. Vi var totalt 6 stycken Brommamoderater som försökte värva nya medlemmar. Det kändes som att många blev rätt förvånade av att se oss stå där och kampanja. Valet är visserligen vunnet, men det är oerhört viktigt att fortsätta visa oss där ute och möta väljarna. På bilden är Marie, Magnus, Siv och Inger med. Med var också Erik som tyvärr hann gå innan jag tog bilden.

RFSL:s 60-års kalas

I torsdags var det exakt 60 år sen som RFSL grundades. Det firades med ett kalas i lördags med cirka 200 inbjudna gäster. Det var gott om tal och uppvaktningar till 60-åringen som är piggare än nånsin. På bilden ovan kan man se samtliga ordföranden som är vid liv idag med dagens ordförande Ulrika Westerlund längst till höger.

På deras hemsida kan man läsa att "Idag har RFSL 28 lokalavdelningar runt om i Sverige som arbetar socialt så väl som lokalpolitiskt. Vi driver även en brottsofferjour, genomför utbildningar, samarbetar med hbt-organisationer i andra länder, arbetar med hiv-prevention och andra hälsofrågor, påverkar politiker mm.
— På vår agenda just nu står flera familjepolitiska frågor, kampen mot hatbrott, hälsofrågor, och transpersoners, hiv-positivas och asylsökande hbt-personers rättigheter, säger Ulrika Westerlund."

Så klart var vi ett flertal Moderater på plats. Här ovan kan man se Henrik Hedberg, Thomas Eriksson, Fia Arkelsten och Jenny Edberg som står till höger om mig själv. Bilden är tagen av ytterligare en Moderat - Anders Karlsson.

torsdag 14 oktober 2010

De nya borgarråden

Så var det dags för finansborgarrådet Sten Nordin att visa upp sin nya laguppställning. Kul att se att några duktiga personer var kvar sen förra mandatperioden. Ännu roligare var det dock att se några av de nya namnen. Inte minst Anna König Jerlmyr som kommer göra ett kanonjobb som Socialborgarråd tror jag. Hon besökte vår valstuga under valrörelsen och hon är verkligen kunnig och duktig. Det ska bli spännande att följa henne och de andra borgarråden under de kommande åren. Det känns som att Alliansen har fått ett bra team i Stockholms stadshus.

Den kompletta laguppställningen kan man läsa här.

tisdag 12 oktober 2010

Budgetpropositionen - fortsatt ansvarstagande för Sverige

Idag presenterade finansminister Anders Borg regeringens budgetproposition. Regeringen fortsätter sitt fokus på arbetslinjen vilket jag tycker är bra. De reformer som prioriteras är att:
- öka sysselsättningen och minska utanförskapet,
- kunskaper och utbildning,
- värna välfärdens kärna och minska krisens effekter, samt att
- minska utsläppen och klimatpåverkan.

"Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet", enligt Anders Borg.

Det är viktigt att vi har en hög välfärd i Sverige, men för att kunna ha råd med det så är det enda alternativet att vi ökar antalet arbetstillfällen, inte minst i den privata sektor, och lyckas bryta arbetslöshet bland människor. Arbetslösheten bland unga kommer bli en fortsatt stor utmaning de närmaste åren.

Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur, men ljuset börjar synas i slutet av tunneln - om än bräckligt.

Dagens debatt i riksdagen fortsatte ha en tydlig skiljelinje mellan regeringen och oppositionen. Thomas Östros fick frågor flera gånger av Folkpartiets Carl B Hamilton om deras ekonomiska politik, men fick nästan inget svar alls. Istället svarade Östros med att ställa en fråga själv. Östros som jag för övrigt tyckte var rätt raljerande och ignorant. Desto tydligare var Borg som klart och tydligt beskrev det som regeringen idag presenterade.

torsdag 7 oktober 2010

En bra beskrivning av personvalskampanjandet

Idag fick jag syn på en artikel med moderaten Eva Solberg. Den beskriver på ett träffsäkert sätt hur valrörelsekampanjande för det mesta sker långt ifrån all glamour och glans. Det är lätt att känna igen sig i det mesta som beskrivs. Men jäklar vad skoj det har varit. Jag har fortfarande lite abstinens måste jag erkänna.

När det väntade inträffar

Så blev det klart idag att Per Schlingmann blir statssekreterare Statsrådsberedningen. I pressmeddelandet kan man läsa:
"Per Schlingmann kommer att ansvara för statsministerns och regeringens samlade kommunikationsstrategi. Arbetet omfattar budskap och former för kommunikation av regeringens beslut och reformer. I uppdraget ingår hur kommunikationen kan präglas av ett framtidsperspektiv samt hur regeringen i ännu högre grad kan vara delaktig i samhällsdebatten och öka dialogen med allmänheten."

Kul och bra att han finns kvar inom partiet. Han är en värdefull resurs för Moderaterna.

tisdag 5 oktober 2010

Regeringsförklaringen

Idag presenterades även regeringsförklaringen av statsminister Fredrik Reinfeldt. Den som är intresserad kan läsa den här.

Den inleds med följande tro och förhoppning:

"Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag,

Stormen har bedarrat och molnen har skingrats. Runtom i Sverige växer framtidstron och förhoppningen om att morgondagen ska bli lite bättre och ljusare än gårdagen. Det är en efterlängtad utveckling. Många har känt oro under de år som följde i finanskrisens spår. Nu vänds denna oro allt tydligare i tillförsikt. Till en tro på morgondagen. En tro på Sverige."

Makthavaröl med Schlingmann

Ikväll gästade Per Schlingmann Maktahavaröl på Pressklubben. Schlingmann är partisekreterare ytterligare sex dagar och sen tar Fia Arkelsten över. Så klart fick han en del frågor om utnämningen av de nya statsråden som presenterades idag och andra framtidsfrågor. Han ville inte kommentera det mer än att han sa att det kommer att ge sig inom kort. Och vad han själv ska göra vet ingen än. Möjligen blir han statssekreterare i statsrådsberedningen.

Det som däremot blev en intressant diskussion var om valrörelsen. Inte minst diskuterades det om det 20 % underläge som Moderaterna hade i opinionssiffrorna 2008. En av orsakerna trodde Schlingmann berodde på Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet. En inte alltför vild gissning. Dessutom kunde man se rätt klart att rödgrönas opinionssiffror dalade efter att de presenterade deras skuggbudget i våras. Han berömde också Mona Sahlin för att vara en duktig politiker, vilket hon är. Problemet är bara att deras politik tillhör en svunnen tid och inte är anpassad efter ett modernt tjänstesamhälle.

Sveriges nya regering

Idag presenterade äntligen statsminister Fredrik Reinfeldt den nya regeringen. Totalt presenterades 23 statsråd, varav 7 är helt nya. De som jag är extra glad för att ha blivit utnämnda är Ewa Björling, Gunilla Carlsson och Catharina Elmsäter-Svärd. Tre superduktiga personer som jag träffat flera gånger och som ska bli en glädje att se vad de kommer att prestera de närmaste åren. Andra givna personer var bl.a. Anders Borg, Tobias Billström, Beatrice Ask och Carl Bildt. En bra regering som kommer att ta ansvar för Sverige.

Statsråden är:
Birgitta Ohlsson (EU-minister)
Beatrice Ask (justitieminister)
Tobias Billström (migrationsminister)
Carl Bildt (utrikesminister)
Gunilla Carlsson (biståndsminister)
Ewa Björling (handelsminister)
Sten Tolgfors (försvarsminister)
Göran Hägglund (socialminister)
Maria Larsson (barn- och äldreminister)
Stefan Attefall (civil- och bostadsminister)
Ulf Kristersson (socialförsäkringsminister)
Anders Borg (finansminister)
Peter Norman (finansmarknadsminister)
Jan Björklund (utbildningsminister och vice statsminister)
Nyamko Sabuni (jämställdhetsminister samt biträdande utbildningsminister)
Eskil Erlandsson (landsbygdsminister)
Andreas Carlgren (miljöminister)
Maud Olofsson (närings- och energiminister)
Anna-Karin Hatt (IT- och regionminister samt biträdande näringsminister)
Catharina Elmsäter-Svärd (infrastrukturminister)
Lena Adelsohn Liljeroth (kultur- och idrottsminister)
Hillevi Engström (arbetsmarknadsminister)
Erik Ullenhag (integrationsminister samt biträdande arbetsmarknadsminister)

torsdag 30 september 2010

Eftervalskampanj

Idag presenterade Moderaterna och partisekreterare Per Schlingmann en eftervalskampanj där man tackade väljarna för deras stöd. "Vi sätter jobben först och vi fortsätter att ta ansvar för den ekonomiska återhämtningen", var budskapet. Samtidigt uppmanade man folk till att bli medlemmar i Moderaterna och vara med för att ta ansvar för Sverige.

Bli medlem genom att klicka här!

Färdigräknat i valkrets 2

Så var alla rösterna äntligen räknade i min valkrets - valkrets 2. Jag lyckades få 47 kryss till slut. En liten, men naggande god, siffra. Av de 148 kandidater som fick kryss i min valkrets så hamnade jag till slut på en 24:e plats. Helt ok för att vara min första kandidering tycker jag. Nu är det bara att satsa vidare till nästa val.

Sen vet jag att det finns några spridda röster i andra valkretsar också, men det blir egentligen bara som lök på laxen och har ingen större betydelse.

Ps. Det blev 18 till röster i andra valkretsar efter att ha räknat dem idag (1/10).

onsdag 29 september 2010

SD eller inte...

Efter valet har väldigt mycket handlat om SD hit och SD dit. Alliansen vann ju för sjutton, även om vi "bara" kan bilda en minoritetsregering. Något som ju för all del har varit vanligt sen enkammarriksdagens införande 1971. Idag kunde man dessutom läsa i SVD att i den SIFO-undersökning som man beställt tycker 53 % av svenska folket att Alliansen gör rätt i att regera i minoritet. Personligen tycker jag det vore konstigt med någon annan lösning. Det är inget fel i att finna breda enskilda politiska lösningar, men därifrån till att öppna upp för statsrådsposter till oppositionen vore otänkbart.

tisdag 28 september 2010

Räkningen av landstingsrösterna

Äntligen har så personkryssen för landstinget börjat räknas av valmyndigheten. Fram till idag har 31 av 86 valdistrikt blivit räknade i valkrets 2 (Bromma-Kungsholmen). Än så länge ligger jag på 23:e plats av de 98 som fått kryss över huvudtaget med mina 14 kryss. Det kanske inte låter så många, vilket det givetvis inte är, men med den blygsamma tradition av att personkryssa så ligger jag rätt bra till ändå. Det kommer inte räcka för att komma in i landstinget för då behöver man få minst 5 % av partiets röster, personrösterna ska vara minst 100 till antalet samt att partiet har fått mandat som man kan ta i anspråk.

Fortsättning följer de närmaste dagarna och förhoppningsvis blir det fler personkryss för mig.

lördag 18 september 2010

5 skäl att rösta på Moderaterna

5 skäl att rösta på moderaterna:

Du kan lita på Anders Borg
Anders Borg kompromissar inte med ansvaret för Sveriges ekonomi. Vi värnar ordning och reda i de offentliga finanserna och säger nej till vänsterpartiernas stora ofinansierade utgifter.

Bara ett arbetarparti kan fixa jobben
Moderaterna har en samlad politik för fler jobb. Vi vill se fortsatta skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare om det finns ekonomiskt utrymme. Dessutom vill vi behålla Rut och Rot, satsa på lärlingsjobb till unga och halvera restaurangmomsen.

Alla skolor ska ha MVG
Alla elever ska få bästa tänkbara start i livet. Vi vill arbeta vidare för en skola och utbildning i världsklass genom tydligare mål, nationella prov och betyg från årskurs sex.

Trygghet är mer än fler poliser
Sverige behöver en politik som både angriper brottslighetens orsaker och reagerar med kraft när det begås brott. Vi vill se tidigare insatser mot ungdomsbrottslighet, fler poliser och skärpta straff för återfallsbrott.

Vi tar ansvar för Sverige
Under en svår finanskris har vi tagit ansvar för Sverige. Alliansen är enad och har presenterat ett gemensamt valmanifest inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad opposition utan jobbpolitik och helt saknar gemensamma svar på många viktiga områden.

onsdag 15 september 2010

Affischer upp, ner och upp igen...

Att synen ovan har varit vanlig denna valrörelse är tråkigt. Dessvärre är det inget parti som har varit förskonat. Personligen tycker jag att det är ett visst hån mot demokratin då det inte är enstaka affischer som är nedrivna utan det har skett systematiskt.

Oväntat besök - dock inte av Gevalia

Idag blev jag glatt överraskat av att supertrevliga Olle och Inger besökte mig på Brommaplan. Olle som var VD på Svensk Pantbelåning när jag jobbade extra där under studietiden. Att jag blev så överraskad beror till största del på att de numera bor på Västkusten sen ett par år tillbaka. Här är de flankerade av biståndsminister Gunilla Carlsson som kom till vår valstuga på inbjudan av mig. Gunilla har verkligen gjort ett jättebra jobb och tagit ett nappatag i Sida och den svenska biståndspolitiken.

Även finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd (i mitten nedan) tog sig tid att komma till oss och möta väljarna i Bromma vilket var kul och uppskattat.

Min landstingskandidatur

 Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag nu söker förtroendeuppdrag inom Moderaterna. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle.

Jag är 41 år och uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Efter avslutade studier flyttade jag till Stockholm där jag har bott i drygt 10 år.

Jag jobbar sen flera år som verksamhetsansvarig och ombudsman i en hivorganisation. Det innebär att jag ansvarar för den dagliga verksamheten på kontoret, samtidigt som jag driver olika frågor för människor som lever med hiv – lokalt, regionalt och nationellt. Till viss del sker arbetet internationellt. Bl.a. sitter jag med i en rådgivande grupp till EU-Kommissionen. Jag har även deltagit som expert i flera svenska delegationer till högnivåmöten i FN:s generalförsamling. I mitt jobb har jag initierat ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen med ledamöter från socialutskottet. Detta innebär att jag genom åren har samlat på mig erfarenhet och kunskap i en mängd olika frågor. Dessutom har jag skaffat mig ett brett nätverk bland politiker, myndigheter och frivilligorganisationer.

Inför valet 2006 levde ca 1,4 miljoner människor på en s.k. medborgarlön (som Hans Zetterberg har beskrivit). För att sörja för en god vård, skola och omsorg anser jag att en mindre andel av befolkningen bör leva på olika bidragsformer och en större andel behöver in i arbete.

Jag tror på valfrihet i vården och en modern kollektivtrafik. Ett sätt att åstadkomma detta är genom spårbunden trafik. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ. Och givetvis ska Förbifart Stockholm byggas.
Stockholm är ett viktigt nav i Sverige och i vår närregion. Därför är det viktigt att landstinget fortsätter det arbete som görs via Internationella kontoret.

Hjälp Moderaterna till valseger – ge 5 minuter du också på www.5minuter.nu!

måndag 13 september 2010

Det tuffar på i Bromma

Idag var det fullt ös i vår valstuga med besök av riksdagsledamöterna Fia Arkelsten och Gustav Blix, landstingsråd Lars Joakim Lundqvist samt europaparlamentariker Anna Maria Corrazza Bildt. Det är kul och viktigt med besök från våra folkvalda. Det drar folk och många stannar och tar sig en pratstund.

Strippfesten i Järna

Just precis som jag kollat igenom lite olika sociala medier och skulle stänga av datorn för dagen såg jag ett inlägg om Vänsterpartiets familjefest igår söndag. Där hade man nämligen bestämt sig för att piffa till festen med en strippa, enligt Aftonbladet. Något som fick ett antal människor att gå. Personligen lägger jag inga värderingar i om folk vill strippa för pengar eller för att man brinner politiskt för något - vilket av alternativen det var framgick inte av artikeln.

Det roliga  med det hela var de konstiga förslag och grepp som de rödgröna har tagit till under denna valrörelse. Förutom detta har de kommit med förslag om butlers i t-banan, bröstpumpar och clowner i äldrevården. Ha, ha, ha ja vissa säger att denna valrörelse har varit riktigt tråkig. Jag håller inte med, det här är ju underhållning på hög nivå värd vilken turnerande cirkus som helst.

Helgens kampanjande med Öppna Moderater

I fredags och lördags kväll var jag ute och kampanjade med Öppna Moderater. Ett trevligt gäng som jag har lärt känna det senaste året sen jag blev aktiv inom Moderaterna. Att kampanja på kvällen var en ny och intressant upplevelse. På fredagen höll vi oss på Södermalm. Vi var runt på ett flertal gayställen. Överlag bemöttes vi av glada tillrop och stöd för vår politik. Men vid några tillfällen bemöttes vi med glåpord och blev rent ut kallade för nazister. Att människor har olika politiska ställning och åsikter respekterar jag fullt ut, men jag skulle personligen aldrig kalla någon politiskt oliktänkande för något liknande.
På lördagen bestämde vi oss för att kampanja nere i city. Där var det en annan och mycket positivare stämning bland dem vi mötte. Även om vi i huvudsak bara delade ut tablettaskar med Moderat reklam på så kändes det som att det gav resultat av att befinna sig på gatorna med våra gula jackor. Flera var nyfikna och ville komma fram och prata om deras vardag och om vår politik.

tisdag 7 september 2010

Reinfeldt bäst enligt retorikexperten

Igår kväll var det skoldebatt i SVT med de 7 partiledarna från Alliansen och de rödgröna. Än en gång fick statsministern ett mycket gott betyg, till och med högst av alla. Experten Barbro Fällman säger i en intervju i Expressen att:
– Han gör väldigt bra ifrån sig i såna här typer av debatter. Han har fördelar att han är lugn och visar på statsmannapondus. Dessutom tar han upp personliga exempel från när han själv gick i skolan.

Missade du programmet kan du se det i efterhand här.

SKOP efter SKOP efter SKOP...

Idag kom ytterligare en mätning från SKOP. Denna gång beställd av DN. Även om valet avgörs den 19 september så ser det förbaskat bra ut. Jag såg dessutom på Rapport att Moderaterna vinner allt fler väljare i storstäderna. Förhoppningsvis kan vi vinna tillbaka Göteborg efter 16 års (s)tyre.

"De borgerliga partierna får egen majoritet, även om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Med 49,7 procent blir de fyra borgerliga partierna större än de rödgröna och SD tillsammans."

söndag 5 september 2010

Besöken i Brommmoderaternas valstuga fortsätter

Besöken i vår valstuga på Brommaplan fortsätter. Igår lördag var riksdagsledamot Marianne Watz (ovan) på besök och idag var riksdagskandidat Maria Abrahamsson (nedan) hos oss. Dessutom var Kristina Alvendal åter hos oss idag på förmiddan.

lördag 4 september 2010

Demoskop och Alliansledning

"Mona Sahlin slår nytt bottenrekord Expressen/Demoskops första septembermätning.Samtidigt går de mindre partierna i alliansen framåt och säkrar egen majoritet för Fredrik Reinfeldt."

Det ser onekligen bra ut, men vi kämpar på för att få fortsatt förtroende hos väljarna.

Frihandelsminister Ewa Björling på Brommaplan

Igår var frihandelsminister Ewa Björling hos oss på Brommaplan. Hon är verkligen toppen, och alltid med ett leende på läpparna. Jag känner henne sen tiden hon var ordförande i det Nationella Hivrådet. Hon hann tyvärr inte göra så mycket i Hivrådet, men hon har en stor kunskap och intresse av hivfrågor.

torsdag 2 september 2010

Kvällens utfrågning av Reinfeldt i SVT

I Expressen kunde man efter utfrågningen läsa att "retorikexperten Barbro Fällman ger Fredrik Reinfeldt väl godkänt i betyg efter kvällens utfrågning.
- Han var lugn, trovärdig och hetsade inte upp sig trots att frågorna i bland var fåniga, säger hon."

Instämmer helt och hållet. Och debaclet med överläkaren som var med som exempel i utfrågningen lär fortsätta. SVT missade tydligen att han har förgreningar in i Socialdemokratin. Plumpt och klantigt!

Borgarråd Joakim Larsson på besök i valstugan på Brommaplan

Idag kom borgarrådet Joakim Larsson förbi efter inbjudan av mig som vice valledare. Kul när borgarråden och andra "höjdare" i Moderaterna tar sig tid att komma förbi. Det visar på en ödmjuk inställning och ett stort engagemang tycker jag.

En annan mycket inspirerande och kul sak idag var när en person som tidigare besökt valstugan kom tillbaks och tackade för bra diskussioner och trevligt bemötande och sa att han skulle lägga en röst på mig.

tisdag 31 augusti 2010

SKOPet som inte var ett skop

Igår presenterade Expressen SKOPs väljarbarometer för perioden 22-27 augusti. Även om valet avgörs söndagen den 19 september så ser det fortsatt bra ut i mätning efter mätning. 
 "Under den senaste veckan har den borgerliga alliansen ökat sitt stöd med 1,1 procentenhet, medan stödet för de rödgröna har minskat med 0,5 procentenheter. Alla förändringar ligger dock inom den statistiska felmarginalen, enligt Skop".

måndag 30 augusti 2010

Sveriges nya hiv/aids-ambassadör - Anders Nordström

Regeringen utsåg förra veckan Anders Nordström (till vänster på bilden) som ny hiv/aids-ambassadör efter Lennarth Hjelmåker (till höger på bilden). Det var länge osäkert om regeringen skulle utse en efterträdare till Hjelmåker. Därför var det mycket glädjande när en efterträdare väl annonserades ut. Visserligen träffade jag biståndsminister Gunilla Carlsson nyligen och hon sa då att man skulle tillfråga Nordström, men inget är ju klart förrän det är klart.

Anders har verkligen en gedigen bakgrund och är en mycket kompetent person för jobbet. Han har bl.a. varit både biträdande och tillförordnad generaldirektör för WHO. Han har också varit chef för Sidas hälsosektion och exekutivdirektör för den Globala fonden mot aids, tbc och malaria.

Anders tillträder först på onsdag, men jag mejlade honom redan idag och välkomnade honom och sa att jag och Hiv-Sverige är mycket intresserade av att träffa honom så snart som möjligt för att berätta om vår organisation och om vilka frågor som vi driver.

Morgonkampanj på Brommaplan med justitieminister Beatrice Ask

Idag var det morgonkampanj på Brommaplan. Deltog gjorde justitieminister Beatrice Ask vilket var kul. Som vice valledare i Brommamoderaterna styrelse har det bl.a. varit min uppgift att bjuda in stats-, landstings- och borgarråd till vår valstuga och våra kampanjer. Justitieministern är en av dem som jag har bjudit in och som kommit. Framöver kommer det flera andra vilket ska bli kul. Idag var det extra mycket folk som var med och kampanjade. Totalt var vi cirka 25 stycken. I normala fall brukar vi vara 3-4 stycken som kampanjar så det var extra inspirerande med så många på plats.

Efter jobbet gick jag förbi och hälsade på Öppna Moderaters valstuga på Medis för att sen åka till vår egen valstuga och möta väljarna. Det är verkligen lärorikt att stå i valstugan då man får mycket input och också tvingas att lära sig nya saker hela tiden. Ja, förutom det man redan kan så klart.

söndag 29 augusti 2010

Invigning av valstugan på Brommaplan

Igår var det äntligen dags att inviga även vår valstuga på Brommaplan. Invigningstalade gjorde stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal. Eftersom det är min första valrörelse som jag är aktiv i så var det också första gången som jag stod i valstugan och mötte väljarna. En kul upplevelse med mycket folk i rörelse. Även fast det är några veckor kvar till själva valdagen så är folk intresserade av politik och vill diskutera våra frågor. Dessutom fick vi ett par nya medlemmar direkt på plats.

torsdag 26 augusti 2010

Invigning av Öppna Moderaters valstuga

I kväll hade Öppna Moderater invigning av sin valstuga på Medis. Invigningstalade gjorde Maria Abrahamsson. Valstugan såg helt klart bättre ut än vanligt. Tyvärr var de tvungna att ta ner allting när det var klart. Hur som helst var det en hel del folk som var och lyssnade. En trevlig tillställning som vanligt med många av de som var på plats från ÖM.

Vår valstuga på Brommaplan öppnar först på lördag, det ska bli kul. Invigningstalare hos oss är stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal.

Jobbmanifestet


Idag presenterade Alliansen sitt valmanifest, eller jobbmanifest som det också kallades för. Vi är nu rustade för att möta väljarna och kunna ge besked om vad vi tycker och hur vår politik ser ut. Något som inte vänsterexperimentet kan.

I korthet handlar det om en politik som värnar om välfärdens kärna och jobben. Det handlar om att bevara RUT och ROT och om vikten av utbildning. Den tar också upp frågor om äldreomsorg och om miljön.

Jobbmanifestet kan läsas här.


3 skäl att rösta på Moderaterna:

Jobb åt fler
Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Vi för en politik för att ta Sverige till full sysselsättning. I ett föregångsland ska man ha råd att vara lärare, vårdbiträde eller bibliotekarie. Därför vill vi fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, och vi vill fortsätta att sänka skatten på vanliga löner.

En bättre välfärd
I ett föregångsland får varje elev en bra start i livet. Tidigare betyg behövs kanske allra mest för den som har det svårt i skolan. Genom att öka det pedagogiska innehållet i förskolan kan vi bli bättre på att ta tillvara små barns lust att lära.

Trygghet i vardagen
Få saker inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och brott. Vi vill fortsätta arbeta för att få fler poliser i hela landet. Alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga med att det finns poliser som kan rycka ut ifall det skulle behövas. Rättsväsendet måste bli mer effektivt och hantera ärenden snabbare.

tisdag 24 augusti 2010

Hälsoåtgärder för sprutnarkomaner i Göteborg

Den 18 augusti publicerade GP en debattartikel skriven av Karin Olsson, RFHL. Hon skriver att "det har ännu inte skett något större utbrott av hiv bland intravenösa missbrukare i Göteborg. Men det är en tidsfråga."

Vidare skriver hon att det "i de flesta länder i den industrialiserade världen delar man ut rena sprutor till injektionsmissbrukare under ordnade former för att stoppa infektionsspridning. Anledningen till att metoden är så utbredd är enkel: Den fungerar. Det har FN konstaterat, det har WHO och Internationella Röda Korset konstaterat liksom Socialstyrelsen och Sveriges riksdag." Så är det.

Certifieringsutbildning - check!

Då har jag genomgått den certifieringsutbildning som Moderaterna vill att alla valarbetare och kandidater ska genomgå. Utbildningen innefattar en bra och kortfattad information om bl.a. jobb och skatter, trafik och miljö, sjukvård och äldre samt lite om kandiderandet i sig samt kampanjande.

Kandidatlänk

Nedan finns länken till min kandidatur.

http://moderaterna.net/kandidater/?t=lf&a=2&k=625

Att kissa eller inte kissa - det är frågan?

Gårdagens roligaste klipp var när Thomas Bodström gjorde bort sig rejält under en intervju med Sveriges Radio. De frågade om han ville ställa upp på att drogtesta sig. Något som han först tackade ja till. När de sa att det behövdes en toalett så sa han att det inte var några problem och gick och hängde av sig kavajen. Men när sjuksköterskan berättade vilka droger som man skulle testa så tog det stopp med förklaringen att hans skjorta var svettig. Man måste nästan se klippet själv för att få helheten. Så därför kan du via denna länk se klippet. Titta och njut för det här är underhållning på hög nivå.

söndag 22 augusti 2010

Egen majoritet för regeringen

Idag var det glädjande läsning i flera dagstidningar. Enligt en SIFO-undersökning som SVD har låtit göra så har regeringen egen majoritet.

SVD skriver att  "Allianspartierna stärker greppet om opinionen i SvD/Sifos tredje väljarbarometer i augusti. De borgerliga partierna har nu ett signifikant försprång på 7,6 procentenheter och stöds av 51,5 procent av väljarna. Jämfört med mätningen för en vecka sedan har stödet för alliansen ökat med 2,9 procentenheter. Försprånget gentemot oppositionen har ökat med 4 procentenheter".

Det vore ju fantastiskt om det höll i sig. Så klart skulle det innebära att vi behåller regeringsmakten, men också att  vi kan regera utan snack om huruvida SD skulle spela en roll eller inte om de nu skulle komma in i riksdan.

Och så vann Djurgården över Göteborg idag med 2-0. En bra dag helt enkelt.

Valaffischering i Bromma

Idag satte vi upp affischerna för de som kandiderar till kommun, landsting och riksdag från Bromma. Det var jag, Per och Marie som hjälptes åt. Det känns otroligt kul, men också lite konstigt att se sig själv på diverse staket och träd i närområdet. Direkt efter att jag lagt upp min kandidatbild på Facebook så fick jag flera glada tillrop vilket är kul. Även om jag i realiteten inte står på så kallad valbar plats för att komma in i landstinget (som jag kandiderar till) så är det inspirerande och spännande att få delta i min första valrörelse på det här sättet.
Efter affischeringen gick vi igenom schemat till vår valstuga och några sysselsättningsbekymmer kommer man knappast att ha de närmaste veckorna. Vår valstuga på Brommaplan öppnar nästa lördag den 28/8, kl 10. Invigningstalar gör stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.Välkomna!

torsdag 19 augusti 2010

Valmingel på Berns

Ikväll var det valmingel på Berns med Moderaterna. Som vanligt var det många trevliga människor som deltog. På bilden är några av dem: Lars, Anders, Markus, Luke och Thomas. Av en ren slump så är samtliga mer eller mindre aktiva i Öppna Moderater - Moderaternas HBT-förening. Huvudtalade gjorde finansborgarråd Sten Nordin. Han presenterade valmanifestet för Moderaterna i Stockholm. Nu var jag lite sen samt att det var så mycket folk så jag hörde inte allt han sa. Men bra var det. :-)

Den som är intresserad av att läsa valmanifestet kan göra det här.

onsdag 18 augusti 2010

Valupptakt och kräftskiva med Mariamoderaterna

Igår kväll, 17/8, var det valupptakt med Mariamoderaterna. Huvudtalare var Anna Maria Corrazza Bildt. Jag har bara träffat henne som hastigast på Kommunala rikskonferensen i våras. Hon är väldigt intresserad av matfrågor så det var det som hennes tal i huvudsak handlade om. Efter talet så fick jag en pratstund med henne och bjöd in henne till vår valstuga.
På bilden ovan är Anders och Thomas på det efterföljande kräftkalaset. Kanontrevliga personer som jag har lärt känna sen jag blev aktiv inom Moderaterna för ganska precis ett år sen.

Kampanj med Brommamoderaterna

I måndags, 16/8, var det första kampanjen efter sommaruppehållet. Vi var sex stycken som dök upp på Brommaplan kl 07.00 på morgonen för att dela ut flygblad till tunnelbaneresenärer. Det var en ny broschyr som skulle delas ut - "Dags att välja väg för Sverige". Även om många är stressade på morgnarna så fick vi ut cirka 200-300 broschyrer till intresserade personer. Förhoppningsvis vann vi en del nya väljare och övertygade gamla väljare att rösta på Moderaterna även i detta val.

Sen på kvällen var det styrelsemöte med Brommamoderaterna. Det blev ett bra möte där vi planerade för valstugan och andra aktiviteter. Valstugan kommer att öppna lördagen den 28 augusti. En vecka senare än planerat. men det beror på att vi inte får den levererad innan dess.

Valupptakt

 I fredags, 17/8, var det valledarkonferens för Stockholmsföreningarna. Själv är jag förvisso bara vice valledare, men då Marie som är valledare hos Brommamoderaterna inte kunde delta så fick jag gå. Vi fick information om när de olika kampanjerna startar och vart vi ska kampanja. Även affischer och annat material presenterades. Efter konferensen blev det kräftskiva vilket var mycket trevligt och gott.

Dagen efter höll statsminister Reinfeldt sitt sommartal på Södermalmstorg vid Slussen. Stämningen var god och det var mycket folk som var där för att lyssna på honom. I huvudsak fokuserade talet på hur vi ska nå full sysselsättning, vikten av offentliga balanser, att Moderaterna är för ett utökat inflytande av gemene man (vårdvalet t.ex.) och hur våld och droger påverkar samhället. Ett bra, och passionerat, tal som vanligt tycker jag av Reinfeldt.