Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

fredag 26 mars 2010

Med blicken mot framtiden

Med blicken mot framtiden - Moderaterna på Youtube

2009 års hivstatistik


Bild: Smittskyddsinstitutet

"Totalt anmäldes 486 fall av hivinfektion under 2009 vilket är 38 fler fall jämfört med föregående år. 221 av fallen anmälda 2009 var heterosexuellt smittade, 134 smittade via sex mellan män och 27 smittade via intravenöst missbruk. Nio barn blev smittade i samband med graviditet och förlossning. För 95 personer saknas uppgift om smittväg."

Att antalet hivfall fortsätter öka är oroande. Drygt hälften av de rapporterade hivfallen är personer som har blivit infekterade innan de kommit till Sverige. Dock har vi ett antal personer som smittas i Sverige med olika kön, sexualitet, etnicitet osv. Många, inklusive mig, säger att det är ganska tyst om hiv i Sverige. Att det inte pratas så mycket om det och att det framför allt inte riskerar att drabba mig. Vilket givetvis är helt fel. Hivviruset diskriminerar ingen.

torsdag 25 mars 2010

Slopad revisionsplikt

"Regeringen beslöt på torsdagen att slopa revisionsplikten för cirka 250 000 småföretag. Regeln föreslås börja gälla från den 1 november 2010 och väntas enligt regeringens beräkningar ge småföretagen möjliga besparingar på runt 2,5 miljarder kronor.
– Det här är ett viktigt steg för att regelförenkla för företagen, säger näringsminister Maud Olofsson på en presskonferens."


Det verkar vettigt tycker jag. Jag tror på ärliga människor och företagare och att de kommer att sköta sig. Inte som Skatteverket som tror att fifflet kommer att öka. Det kan man ju till viss del komma förbi genom att göra slumpvisa nedslag i småföretagens redovisning. På det stora hela verkar det vara ett bra förslag för att underlätta för småföretagare. Vi behöver enklare regler, inte fler och svårare.

Vitryska avrättningar

"Två fångar, Andrej Zjuk och Vasilij Juzeptjuk, avrättades i Vitryssland förra veckan, rapporterade människorättsgruppen Spring-96 på torsdagen i huvudstaden Minsk." Det kunde man läsa i DN på nätet.

Personligen är jag starkt emot dödsstraff då jag inte anser att det fyller den effekt som det förmodligen är tänkt att göra, alltså avskräckande. Sen finns det säkert en tanke bakom att det ska vara ett sätt att ge upprättelse (läs hämnd) för de drabbade. En tanke som inte lockar mig i alla fall. Majoriteten av dödsstraffen genomförs i Kina, Iran, USA och Saudiarabien, enligt Wikipedia.

Om en person anses skyldig av en demokratisk domstol så ska vederbörande tveklöst avtjäna utdömt straff, men inte genom avrättning. För en avrättning är precis vad det är. Det kan aldrig rättfärdigas även om det är staten som genomför den handlingen. Ärligt talat trodde jag inte att det förekom i Europa längre. Därför blev jag lite chockad när jag läste det ikväll och var tvungen att blogga om det.

Seminarie om sociala medier


Ikväll var det seminarie med Moderaterna på Stora Nygatan om sociala medier. Ett bra seminarie med duktiga Hanif Bali (bilden ovan) och Gustaf Stenlund (bilden nedan). Även om jag har hyfsad koll på dessa medier så var det bra diskussioner och en del bra tips som jag tog till mig. Som vanligt är det också bra nätverkande på dessa möten.

tisdag 23 mars 2010

Statliga finanserna nästan i balans - good job

Word up. Denna glada nyhet återger jag i sin helhet utifrån artikeln i SVD idag. Regeringen och finansminister Borg sköter sina kort väl. Och hör sen!

"I år väntas statsbudgetens saldo visa ett underskott på 49 miljarder kronor. Därefter ökar saldot och det finansiella sparandet med i genomsnitt cirka 40 miljarder kronor per år under perioden 2011-2014, tror ESV.
"Denna starka utveckling är till stor del en effekt av att ekonomin och arbetsmarknaden återhämtar sig", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Statsskulden väntas 2014 motsvara 25 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), vilket i så fall blir den lägsta nivån sedan mitten av 1970-talet."

Årsmöte med Öppna Moderater


På bild: (Fri)handelsminister Ewa Björling

Ikväll hade Öppna Moderater årsmöte. Huvudtalare var handelsminister Ewa Björling. Hon berättade att innan hon blev minister så var var hon forskare på Karolinska Institutet och bl.a. forskade om att ta fram ett hivvaccin.
Under tiden som hon satt i riksdagen så blev hon utsedd att bli ordförande för Nationella hivrådet. Tyvärr var hon tvungen att lämna den posten när hon blev utsedd till minister. Även om hon idag driver handelsfrågor så ligger de frågorna henne varmt om hjärtat fortfarande. Hon menade att hiv har en nära koppling till handel och länders ekonomi i och med den stora inverkan som hiv har. I länder där prevalensen är hög så påverkas givetsvis ett lands BNP och produktion. Hon försöker så ofta hon kan att ta upp dessa frågor och tillgången till vård och behandling med olika regeringsfäöreträdare. Hon berättade bl.a. hur hon hade diskuterat hivprevention när hon var på Malta. Ett katolskt land som är emot kondomer t.ex. Ewa påpekade att hon tror starkt på vikten av en bra handelsrelation också i länder som bryter mot mänskliga rättigheter på olika sätt för att i dialog kunna påverka dem i rätt riktning istället för bojkott då möjligheten till dialog försvåras och riskerar att bli mindre.

Efter Ewas tal tog årsmötet vid och man valde en styrelse där Christer G Wennerholm (nuvarande ordförande i Nationella Hivrådet) omvaldes till ordförande för Öppna Moderater. Vice ordförande blev Jenny Edberg som också är ledamot i Brommamoderaternas styrelse.

Sprutbytesprogram även i Stockholm

Idag klubbade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landsting igenom ett sprutbytesprogram som ska ta sin början i höst. Alla partier utom mitt eget parti, Moderaterna, ställde sig bakom beslutet. Något som jag beklagar. För mig är sprutbyten smittskyddspolitik och inte narkotikapolitik och något som räddar liv och underlättar för att så småningom motivera människor att sluta använda droger.

"Tanken är nu att försöket ska pågå i fyra år, och ska utvärderas vetenskapligt."

Man ska också komma ihåg att sprutbyten bara är en del av en större helhet. Enligt den slutrapport som Landstinget beställt - "Åtgärder för att begränsa smittspridning" - och som tittat på frågan i Stockholm så är det en rad åtgärder och metoder som behövs för att begränsa missbruk och smittspridning.

Dessa är:
1. Förstärk och utveckla tidig upptäckt och förebyggande insatser främst vad gäller ungdomar och unga vuxna.
2. Implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av injektionsnarkomaner.
3. Genomför den s.k. missbrukspolicyns redan beslutade förslag till målgruppsinriktade åtgärder avseende
‐Ungdomar och unga vuxna
‐Personer med komplex missbruksproblematik
‐Underhållsbehandlig av personer med opiatmissbruk
‐Icke‐marginaliserade injektionsnarkomaner
‐Hemlösa med tung missbruksproblematik
‐Kriminella
4. Etablera en hög nivå för testning, rådgivning, vaccination och kontaktspårning.
5. Utveckla programmen för läkemedelsassisterad substitutionsbehandling.
6. Förstärk behandlingsinsatserna (bromsmediciner mm) för redan hiv‐ och hepatitsmittade injektionsnarkomaner.
7. Starta en tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten i kombination med ett program för systematisk uppföljning och utvärdering.

Läs även Centerpartisten och landstingsrådet Gustav Anderssons blogg i frågan.

Och läs gärna Birgitta Rydbergs blogg om beslutet om en helhetsstrategi mot missbruk och smittspridning. Birgitta som ju rätt nyligen har svängt i denna fråga mot att tidigare ha varit minst sagt skeptisk. Det är stort att kunna ändra åsikt på det viset.

måndag 22 mars 2010

Styrelsemöte med Brommamoderaterna


Brommapanorama (bild tagen från Brommamoderaternas hemsida)

Ikväll hade vi konstituerande styrelsemöte med Brommamoderaterna. Ett bra och kul gäng som ska dra sitt strå till stacken för att vi ska vinna valet i höst. Som nykomling i styrelsen blev jag vald till vice valledare och vice informationsansvarig/webbansvarig. Kul tycker jag och tackar för förtroendet. Ett förtroende som jag ska förvalta väl.

Skolor som går upp i rök


Grafik: DN

"De flesta av bränderna är anlagda av pojkar mellan 15 och 16 år och i Kiruna handlar det om ännu yngre pojkar som ”lekt med eld”." Helt oacceptabelt. Vad görs undrar man ju? Några åtgärder diskuteras inte i artikeln i DN. Var är föräldrarna?

Homosexuella åtalas i Malawi

Idag skrev SVD att "ett homosexuellt par förlovade sig förra året i en traditionell ceremoni - en handling som motiverar ett brottsmål, slog en domstol i Malawi fast på måndagen".

För mig är det helt otroligt att det kan hända än idag. Är det religionen som spelar roll? Är det av rädsla? Eller vad beror det på? Ja, jag vet inte. Men jag tycker det är helt otroligt att det händer. Jag vet att biståndsminister Gunilla Carlsson har reagerat starkt på samma sak som händer i Uganda och sagt att det riskerar att få konsekvenser för det svenska stödet dit. Det är viktigt att omvärlden visar att det är fel och oacceptabelt.

"De två åtalade männen, som fått sin ansökan om borgen avslagen, sitter nu häktade i ett fängelse med rigorös säkerhet. Deras fall ses som principiellt viktigt för homosexuellas rättigheter i det konservativa landet i södra Afrika, där maxstraffet för homosexualitet uppgår till 14 års fängelse."

söndag 21 mars 2010

Moderaternas vårkonferens


Statsminister Fredrik Reinfeldt

Förra helgen deltog jag i Moderaternas vårkonferens. En konferens som jag tyckte var väldigt givande. Det var en hel del seminarier och andra tal av statsminister Fredrik Reinfeldt, men också kul mingel, god middag och bra festande.


Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Kristina Alvendal


Konferensmiddag med vänner

Art Against AIDS med Hiv-Sverige


I torsdags arrangerade Hiv-Sverige, där jag jobbar, Art Against AIDS. Ett event där vi auktionerade ut 11 tavlor och en skulptur som hade gjorts för vår del av några kända svenskar. Arrangemanget gjordes tillsammans med Tina Wedholm på Watersheds som är hjärnan bakom det hela. Tina med medarbetare gjorde ett fantastiskt jobb för att få kvällen att bli lyckad. Även om eventet inte drog in några större pengar så fick det stor uppmärksamhet i media. Inte minst genom den tavla som Zlatan, i samarbete med konstnären Karl Valve, hade gjort åt oss.

Jag själv ropade in en tavla gjord av Ralf Edström (på bilden ovan). En kul grej och legendariskt att ha en signerad tavla av honom hängandes hemma.

Fler bilder kan ses via elvisphoto som sponsrade med just fotograferandet.

Samarbetspartners för möjliggörandet av auktionen har varit:
Kreatima - målarmaterial, Elvis Photography - fotografering, Sthlmprint 805 - grafisk formgivning, Kapello - entertainment Consulting, Volvo Showroom - lokal och samarbete, GI Boden - catering, Auktionsfirman Pettersson & son - digital auktion.

Tack för det! Och tack alla ni som har målat tavlorna!

Stockholmsmotorn


Igår kväll var jag ut och köpte hämtmat. På vägen till restaurangen såg jag ovanstående reklam i en busskur. Bilden gör reklam för Stockholmsmotorn. "Stockholmsmotorn följer de stockholmsfrågor som diskuteras på webben samtidigt som den ger dig som bor här möjlighet att lyfta idéer, problem eller frågor direkt till oss politiker." Ett mycket bra initiativ då politik är ett förtroende att företräda de man har blivit vald av.

Den 15 mars kunde man läsa ett pressmeddelande från Sten Nordin, förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad, att Moderaterna i Stockholm län och stad i måndags startade sin vårkampanj runt ämnet trygghet.

Målet för kampanjen, är enligt pressmeddelandet, att engagera stockholmarna i trygghetsfrågor och skapa ett nytt forum för dialog. Som ett led i moderaternas förnyelse startar "Stockholmsmotorn" - ett nytt verktyg på webben dit stockholmarna bjuds in att delta i samtalet om hur vi för Stockholm framåt.

– Trygghetsfrågor är viktiga för alla stockholmare. Vissa känner en otrygghet när de rör sig utomhus kvällstid. Andra funderar kring trygghet när de sitter på tunnelbanetåget och många föräldrar känner en oro när deras tonårsbarn rör sig ute runt om i Stockholm. Nu vill vi veta vad människor som bor och jobbar i Stockholm tycker så att vi politiker kan fatta ännu bättre beslut som handlar om att skapa ett tryggt Stockholm, säger Sten Nordin.

Kampanjande med S:t Göransmoderaterna


På bild: Lars och Henrik

Igår var det så dags för ännu en kampanj med S:t Göransmoderaterna, deras fjärde bara i år. Det är ett trevligt och kul gäng och därför försöker jag kampanja med dem så ofta jag kan. Jag tror att jag har kunnat vara med på tre av deras fyra kampanjer.

På måndag har Brommamoderaterna styrelsemöte och då får vi planera för egna kampanjer under våren på Brommaplan. Sen tycker jag att vi ska försöka göra någonting ihop med andra föreningar, typ Moderaterna i Västerled. Ju fler man är desto bättre är det. Det gäller att synas och höras så mycket som möjligt fram till valet den 19 september.

Sharpevillemassakern


Fotorättighet: UPI

Idag är det 50 år sen massakern i Sharpeville inträffade. En händelse väl värd att uppmärksamma. "Sharpevillemassakern utspelades den 21 mars 1960 i det svarta bostadsområdet Sharpeville utanför staden Vereeniging i Transvaal i Sydafrika. Där demonstrerade runt 5.000 svarta på uppmaning av frihetsrörelsen Pan African Congress (PAC) mot passlagarna, som diskriminerade svarta sydafrikaner."

En protest som så småningom ledde till avskaffandet av apartheid. Apartheid som på afrikaans betyder avskildhet/åtskillnad. Då jag är för alla människors lika rättigheter är det för mig en oacceptabel och svårförståelig politik.

tisdag 16 mars 2010

Årets lågvattenmärke - SSU

Ikväll skrev både DN och SVD om att SSU har ansökt om att få ordet "Alliansen" skyddat hos Patent- och registreringsverket. Enormt barnsligt och töntigt kan jag tycka. Har de verkligen inget bättre för sig? Dock tror jag att det kommer att falla tillbaka på dem själva. Låt dem hålla på och visa vad de går för. Vi ska inte sänka oss till samma nivå. Jag menar, hallå!

Pär Henriksson, Moderaternas kommunikationschef, har uttalat sig. "Jag tycker att det är trams. Det är just sådant här som gör att människor är skeptiska till politiken". Man kan ju bara instämma. Om det politiska Sverige har svårt att rekrytera människor idag, vad ska det då inte bli efter såna här utspel?

måndag 15 mars 2010

Nya Norra stationsområdet


Ikväll tog Stockholms kommunfullmäktige beslut om att godkänna nya Norra stationsområdet och Tors torn. Personligen tycker jag det är en seger för staden och för oss framåtsträvare. Området behöver helt klart en uppryckning.

"Dagens beslut kommer förändra ett mörkt och otryggt mellanrum i staden till en attraktiv stadsdel centralt i Stockholm. Norra Station kommer att få en arkitektur som ger stadsdelen en egen prägel och stil, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M) i ett pressmeddelande."

söndag 14 mars 2010

En bonus, är en bonus, är en bonus... ingenting annat.

I fredags intervjuades Peter Malmqvist i SVD:s Näringsliv. Intervjun gällde höjda utdelningar trots vinstfall. "Trots fjolårets stålbad och omfattande sparprogram vill börsbolagen höja utdelningarna med närmare 10 procent. En aggressiv utdelningspolitik, konstaterar Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker."

Personligen tycker jag att en bonus är något som man kan åtnjuta om/när man har gjort sig förtjänt av den. Inte om företaget/organisationen går med förlust eller inte når upp till de satta målen.

"Om styrelsernas önskemål hörsammas av vårens stämmor kommer Stockholmsbörsens största bolag att dela ut 120 miljarder kronor 2010. Det är 7 procent mer än vad som enligt företagens kassaflödesanalyser delades ut till ägarna 2009. 19 av bolagen höjer utdelningarna till sina ägare, två behåller dem oförändrade, medan enbart åtta sänker."

"Att med ena handen dela ut pengar till ägarna och med den andra be marknaden om mer pengar är något som onekligen ger upphov till vissa frågor. Problemet uppmärksammades inte minst när banksektorn i finanskrisens kölvatten tvingades förstärka sina kassor." "Flertalet bolag som i år vill höja utdelningarna, däribland Ericsson, Electrolux och AstraZeneca, har samtidigt aviserat eller genomfört omfattande personalneddragningar."

Jag får det inte att gå ihop. Hur kan man dela ut bonusar när det inte går bra eller är skakigt? Kan nån svara på det? Eller rättare sagt, det vore intressantare att höra företagsledarna svara på det. Och jag hoppas att de får göra det på bolagsstämmorna. Jag är inte emot att folk tjänar bra, men då ska man ha gjort sig förtjänt av det. Och inte när man samtidigt eller nyligen har bett staten om garantier för att inte gå omkull eller när man samtidigt varslar eller säger upp personal. Bonus är latin och betyder bra. Det här är inte bra.

Givmilda svenskar

Igår kunde man läsa i DN att svenskarna trots finanskrisen fortsätter ge pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Även om jag ogillar ordet välgörenhet då det signalerar att man ska vara glad och tacksam för att folk i det här landet faktiskt har råd och möjlighet att skänka en del av sina inkomster till åtgärder som ska komma behövande av olika slag till gagn. Puh, en lång mening blev det visst, men ändå - bra är det.

Enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) fick de tio största välgörenhetsorganisationerna 2,8 miljarder kronor förra året. En ökning med 100 miljoner kronor jämfört med 2008.

Organisationerna som fick dessa gåvor var (gåvorna i miljoner kr):
Unicef Sverige: 479
Cancerfonden: 433
Rädda Barnen: 407
Röda Korset: 348
SOS-Barnbyar: 220
Läkare Utan Gränser: 204
Plan Sverige: 181
Världsnaturfonden, WWF: 180
Svenska kyrkan : 177
Hjärt-Lungfonden: 176

torsdag 11 mars 2010

Avskaffande av filmcensuren

"Regeringen tar nu ett första steg för att avskaffa filmcensuren i Sverige. Enligt en lagrådsremiss ska åldersgränserna på bio finnas kvar medan möjligheten att klippa i film för vuxna tas bort helt.
Enligt förslaget ska censurmyndigheten Statens biografbyrå avskaffas. Åldersgränserna 7, 11 och 15 år ska finnas kvar på bio men fastställandet ska skötas av en ny myndighet, som ansvarar för mediefrågor kring barn och ungdomar. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om filmcensur senare i vår. Går den igenom kan beslutet väntas träda i kraft i början av 2011, 100 år efter att filmcensuren infördes i Sverige."

Verkligen ett historiskt beslut, om nu propositionen röstas igenom, vilket är på tiden. Tänk att man själv ska få bestämma och ta ansvar för vad man vill se för filmer utan att någon är och klipper och censurerar bort delar som tillhör filmen.

Politiska klubben


På bild: Charlotte och Lise-Lotte

Ikväll, läs igår onsdag, var det dags för mingel och middag med Politiska klubben. Ett evenemang som arrangeras en gång i månaden. En trevlig tillställning där det pratas politik och där man umgås mest i allmänhet. Denna kväll dök det upp ett 10-talet Moderater. Så klart pratades det om RUT, men även om kommande vårkonferens och Almedalen bl.a. Vi rörde också vid huruvida det skulle bli regeringsskifte i höst, men den tanken slog vi snabbt bort. Det får bara inte hända och kommer inte heller att hända.

onsdag 10 mars 2010

Konferens med Handikappförbunden


Idag arrangerade Handikappförbunden en konferens som hette "Arbete och funktionshinder - från kostnad till resurs!" Inledningstalade gjorde Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Hon sa att sysselsättningen för personer med någon form av funktionsnedsättning har minskat successivt sen 1998, trots att vi då var inne i en högkonjunktur. Målet är att alla partier ska ha personer med funktionsnedsättning på sina agendor, inte minst i år då det som bekant är valår. Något som det har varit lite si och så med.

Idag kunde man i DN inte helt överraskande läsa att "Funktionshinder skapar fattigdom". Lösningen, menar Håkan Ceder på Socialstyrelsen, är att "få en arbetsmarknad som tar emot personer med funktionsnedsättning, ser deras möjligheter och anpassar arbetsmiljön när det behövs". Förutom att arbete skapar en social samhörighet och en känsla av att vara behövd så skapar det förstås en bättre ekonomisk situation för personer i utanförskap. Något som Moderaterna jobbar hårt för att ändra på.


Med på eftermiddagens paneldebatt var Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Han menade att alla måste kunna ha en plats på arbetsmarknaden. Några saker som Alliansen har gjort för att underlätta för personer med funktionsnedsättning bort från utanförskap under denna mandatperiod är bl.a. via nystartsjobb, lönebidrag och arbetsplatsanpassning. Det har uppenbarligen inte hjälpt så bra, men är några åtgärder för att ändå försöka ändra på nuvarande situation för denna grupp människor. Axén poängterade också att vara utförsäkrad, som det har stormat kring, inte innebär att man blir lämnad på gatan som det ibland har beskrivits utan att man i så fall övergår i ett annat stöd. Tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder vet man är viktigt för arbetslösa och det är något som nuvarande regering tagit fasta på. Och inte att gömma undan människor i förtidspension eller genom andra dolda åtgärder som inte leder någon vart. Något som partierna på vänsterkanten tidigare har varit mästare på.

tisdag 9 mars 2010

Årsmöte i Brommamoderaterna


Ikväll var det årsmöte i Brommamoderaterna. Jag hade meddelat valberedningen att jag gärna engagerar mig i styrelsen. Så blev också fallet när årsmötet valde ny styrelse. Det känns mycket inspirerande och kul. Jag ser fram emot ett givande år med dem, förutom andra föreningars evenemang som jag brukar hänga med på. Ordförande för årsmötet var Håkan Wallensten.


Efter årsmötet var Sanna Rayman, ledarskribent på SVD, inbjuden för att tala. Hon pratade bland annat om politisk ideologi och att det egentligen är ganska få som är medlemmar i ett politisk parti. En anledning till det är, förutom att många säkert är intresserade av att vilja påverka sina egna liv, är att det är andra saker som man engagerar sig i, t.ex. nära och kära. Hon sa också att hon var övertygad om att det finns fler borgerliga därute, bara att de måste väckas ur sin (icke politiska) dvala som de lever i. Det ligger nog en hel del i det. Politik är ju kul trots allt och det som gör en demokrati till vad det är.

lördag 6 mars 2010

Kampanj med S:t Göransmoderaterna


På bilden: Britt, Lise-Lotte, Charlotte och Lars

Idag var det dags för kampanj med S:t Göransmoderaterna. I härlig vårsol och 4-5 minusgrader var vi några stycken som kampanjade om ROT-avdraget. Ett avdrag som har varit väldigt lyckat och som oppositionen har sagt att de ska avskaffa om de vinner valet. Desto viktigare att vi som är för det visar på nyttan med avdraget.

måndag 1 mars 2010

Art Against AIDS med bl.a. Sven-Otto Littorin


Littorins tavla

Nu börjar det dra ihop sig till den auktion som arrangeras av Watersheds till förmån för Hiv-Sverige. 11 tavlor har målats på temat "livslust" av olika kända svenskar och kommer att säljas på Volvo show room i Kungsträdgården den 18 mars. De som har målat tavlorna är Zlatan, Liza Marklund, Alcazar, Robert Wells, Andrés Esteche, Carolina Gynning, Lena Endre, Nanne Grönwall, Lasse Åberg, Ralf Edström och sist men inte minst Sven-Otto Littorin.


Zlatans tavla

Samarbetspartners för möjliggörandet av auktionen har varit:
Kreatima - målarmaterial, Elvis Photography - fotografering, Sthlmprint 805 - grafisk formgivning, Kapello - entertainment Consulting, Volvo Showroom - lokal och samarbete, GI Boden - catering, Auktionsfirman Pettersson & son - digital auktion.

Tack för det! Och tack alla ni som har målat tavlorna!

Man kan bjuda på tavlorna redan nu genom att gå in på den här hemsidan. Bjud så det står härliga till!

Länge leve kungen

Som en sann rojalist måste jag säga att det var glädjande att idag läsa i SVD att 64 % vill att kungen sitter kvar som monark trots att han snart blir folkpensionär. Att kungar och drottningar hoppar av händer mycket sällan. Och varför skulle de det? Man regerar väl tills man dör. I alla fall i mina ögon.

Glädjande är också att stödet för monarkin är mycket stort. DN/Synovate gjorde en mätning 2009 och då svarade 74 % att de tycker att monarkin ska behållas.

Nog skulle man kunna ifrågasätta det demokratiska i att man föds till denna post. Men i det här fallet tycker jag det är rätt. Dessutom har ju inte kungen och kungahuset någon direkt makt längre. "När Carl XVI Gustaf tillträdde som kung gällde 1809 års författning, vilket gav kungen större makt än i dag – då utnämnde kungen statsminister och statsråd. I regeringsformen som infördes 1975 har kungen bara uppgifter av representativ art."

Däremot det jobbet de gör för att marknadsföra Sverige är ovärderligt.

http://www.royalcourt.se/