Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

torsdag 16 juni 2011

Stora Sköndals handikappbad återinvigt

"I dag återinvigde idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) Stora Sköndals handikappbad efter ett drygt års upprustning och renovering.
‒ Stockholm ska erbjuda goda möjligheter för alla människor att kunna röra på sig och idrotta. Vi har ett viktigt ansvar att se till att det finns ett bra idrottsutbud för personer med funktionsnedsättning. Därför är det positivt att vi nu har rustat upp Stora Sköndals handikappbad, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)."

Källa: Regina Kevius hemsida och SR

Regeringens nya strategi för funktionshinderpolitiken

"Strategin utgår från de nationella mål som gäller i och den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). En annan viktig utgångspunkt är de mänskliga rättigheter som slås fast bland annat i efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen för barnets rättigheter.

En central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt. En sammanhållen struktur för uppföljningen och utvärderingen av det funktionshinderpolitiska arbetet presenteras därför i denna strategi. Genom ett uppföljningssystem ska kunskaperna öka kring effekterna av såväl de åtgärder som vidtas i strategin som levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, kommer att få i uppdrag att ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser, samt för att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen.

För att förtydliga de övergripande funktionshinderpolitiska målen har regeringen fastställt inriktningsmål inom nio prioriterade områden. Sjutton myndigheter fick i uppdrag att utarbeta delmål och föreslå insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sina respektive verksamhetsområden.

De insatser som redovisas i strategin korresponderar mot inriktningsmålen inom:
  • Arbetsmarknadspolitiken
  • Socialpolitiken
  • Utbildningspolitiken
  • Transportpolitiken
  • IT-politiken
  • Ökad fysisk tillgänglighet
  • Rättsväsendet
  • Folkhälsopolitiken
  • Kultur, medier och idrott
Utöver dessa områden redovisas även insatserna inom konsumentpolitiken."

söndag 5 juni 2011

30 år med hiv

Idag är det 30 år sen läkare för första gången rapporterade om några mystiska sjukdomsfall i USA. Sjukdomsfall som senare skulle bli känt som hiv. Hiv som på den tiden garanterat ledde till aids och som fram till mitten av 1990-talet betydde en förtidig död för ungefär 30 miljoner människor. Med tanke på denna epidemi av rätt stora mått är det konstigt att det är så pass tyst om infektionen som det är. I Sverige är det "bara" omkring 5 500 personer som idag lever med hiv. Det gör det till en rätt liten grupp människor och som i sin tur är rätt få som känner någon av dessa. Därför kan man knappast kalla det för ett allmänintresse i vårt land - på gott och ont. Fördomarna är fortfarande många och det sociala stigmat är stort. Det är ingen slump att det bara finns en knapp handfull människor i Sverige som vill vara öppna med sin hivstatus.

De stora utmaningarna idag är kampen mot diskrimineringen och att alla som behöver det ska få hivmediciner. Även om det mer och mer börjar bli vedertaget att en framgångsrik behandling leder till omätbara virusnivåer och därmed till lägre smittsamhet, eller till och med ingen smittsamhet alls, så är det en pandoras ask som vi inte riktigt vågar öppna. För vad skulle hända om spred den kunskapen vidare? Många tror att människor skulle sluta ta ansvar för sin egna sexuella hälsa., men det tror inte jag. Jag tror att det skulle underlätta för människor att vara öppna med sin hivstatus och att fler skulle våga testa sig.

Än idag infekteras omkring 7 000 personer i världen - varje dag. Hisnande siffror.