Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

torsdag 5 december 2013

Nytt nummer ute nu av RFSU:s tidning Ottar


"Lagens långa arm ålar sig ända in i sovrummet och säger hur vi får bete oss mot varandra. Lagar förbjuder och begränsar, samtidigt finns de där för att skydda oss från övertramp och övergrepp. Men räcker paragraferna för att skapa rättvisa? Ottar ger sig i närkamp med våldtäktskultur, hiv-domar, torsklagar och åldersgränser – och du är tilltalad."

Tidningen kan delvis läsas på Ottars hemsida, annars via en prenumeration så klart för endast 160 kr. Det är värt varenda krona. Eller också blir man medlem i RFSU för 150 kr och får tidningen på det sättet.onsdag 4 december 2013

Mobilanvändande under bilkörning

I söndags trädde den nya bestämmelsen i trafikförordningen i kraft som innebär att man bland annat inte får sms:a eller prata i mobiltelefon så att det inverkar menligt på bilkörandet.

Nu har en av de första bilisterna stoppats enligt den nya trafikförordningen. Det ska bli spännande att se vad som kommer att hända. Tydligen har många ansett att den nya lagen är luddigt utformad. Personligen tycker jag att det är en bra lagändring då många bilister faktiskt utsätter båda sig själva och andra för fara när man fipplar med mobilen under bilkörning. Om man nu nödvändigtvis ska prata i mobil när man kör, vilket jag på ett sätt kan förstå att folk gör av olika skäl, så använd handsfree. Då har man åtminstone händerna fria och kan använda dem till att styra och växla.

Källa: DN, NT, Teknikens värld, Transportstyrelsen

P-piller för män


"Ett p-piller för män kan stå för dörren. Forskare har lyckats stoppa spermierna i samband med utlösning.
Det är betydligt mer komplicerat att utveckla fungerande p-piller för män vad det var att ta fram ett för kvinnor, skriver Guardian. Australiska och brittiska forskare bedöms nu vara nära en lösning efter åratals forskning. Forskarna har identifierat två proteiner som kan blockeras och därmed hindra att spermier utsöndras vid ejakulationen.
Experimenten har utförts på genmodifierade möss. När de två proteinerna blockerades blev mössen infertila utan att sexualdriften påverkades. En liknande effekt skulle kunna uppnås på människor, fast med tillfällig infertilitet. Via ett piller skulle män kunna få sig substanser som blockerar de proteiner som i aktivt skick möjliggör att spermierna transporteras från testiklarna till penisen."
Nu har man förvisso sagt att ett p-piller för män skulle vara på marknaden för ex antal år sen. Skulle deras forskning kunna leda till ett p-piller som kommer ut på marknaden skulle det skapa helt nya möjligheter för män att ta sitt ansvar hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter. Visserligen kan män redan idag sterilisera sig, men en sån handling skapar svårigheter för att få barn i framtiden. En manlig sterilisering går att reversersa, men det är inte säkert att det går i alla fallen.
Källor: DN, Ottar, vasektomi

fredag 22 november 2013

Hivtestning

Den 22-29 november är det europeiska hivtestningsveckan och för första gången deltar kliniker från Sverige i kampanjen. En av dem är RFSU-kliniken som utökar sina drop in-tider och aktivt erbjuder hivtester till alla patienter under veckan.

– Syftet med kampanjveckan är att få fler att testa sig och därigenom bidra till att få fler att bli medvetna om sin hivstatus. Vi hoppas att folk som kanske inte skulle ha testat sig annars, passar på att göra det, säger Niklas Envall, barnmorska på RFSU-kliniken.

Källa: RFSU

torsdag 21 november 2013

UNAIDS nya rapport

Igår släppte UNAIDS sin nya statistik. Även om det går framåt finns det en del kvar att göra. Några saker att ta fasta på:

- utsatta grupper som MSM, sexarbetare, missbrukare och transpersoner får inte adekvat tillgång till nödvändiga åtgärder,
- mer uppmärksamhet och arbete för barn och människor över 50 år behövs, samt
- Mellanöstern och Nordafrika har fördubblat antalet nya hivinfektioner sen 2001.

Pressmeddelandet kan man läsa i länken nedan.

Källa: UNAIDS

//Andreas

Stockholms sprutbytesverksamhet

Idag gjorde jag ett studiebesök på sprutbytesmottagningen som ligger vid S:t Görans sjukhus. En omdebatterad verksamhet som beskylls för att öka på missbruk och annat elände. För mig personligen fyller denna verksamhet en viktig funktion både för missbrukarna själva, men också för samhället i stort. För mig är detta inte narkotikapolitik utan en sund preventiv verksamhet.

Uppdraget för sprutbytet är:
- hantering av byten och återlämning av sprutor och kanyler,
- testning, vaccination och rådgivning samt smittspårning
- kommunikation om säkert injektionsbeteende och smittrisker
- kontaktskapande arena

Har du inte gjort ett studiebesök på mottagningen kan jag varmt rekommendera det. De tar emot studiebesök mellan kl 8-10 på morgnarna. Kontaktuppgifter finns i länk nedan.

Källor: Stockholms läns landsting, Karolinska sjukhuset, Vårdförbundet, SR

onsdag 20 november 2013

Hur prata sex med sina barn?

Som småbarnsförälder är det här något som jag så småningom kommer att ställas inför. Personligen tror jag att många drar sig för att prata intima frågor med sina barn för att man skäms eller för att man tycker det är jobbigt. Själv har jag tur att omge mig med duktiga sexualupplysare här på RFSU. Maria Bergström är en av dem och i länken nedan ger hon tips på hur man kan göra.

"Sexualupplysare Maria Bergström tror att barn och föräldrar aldrig har haft en sundare relation till frågor om sexualitet. Ändå verkar det, efter SVTs högst ovetenskapliga undersökning på stan, fortfarande finnas ett ganska stort behov av tips till de som konfronteras av småttingar."

Källa: SVT

torsdag 14 november 2013

Musikhjälpen 2013 fokuserar på mödradödlighet

Tjejer mellan 15 och 20 år löper störst risk att dö i samband med sin graviditet och de vanligaste dödsorsakerna är allvarliga blödningar, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter.

99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer där det inte finns tillgång till en fungerande mödravård. Hårdast drabbade är länderna i södra Afrika och Sydasien.

Fattigdom, brist på information och långa avstånd till sjukhus är vanliga anledningar till att många kvinnor i låginkomstländer föder i hemmet ochmindre än hälften får hjälp av en utbildad barnmorska vid förlossningen. Utan rätt vård kan en kvinna förblöda på två timmar.

Källa och mer info: Sveriges Radio, Musikhjälpen

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3946

tisdag 12 november 2013

Hur bra är ditt län på sexualpolitik, vård och hälsa?


Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubventioner, ungdomsmottagningarnas resurser, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig.
Stora skillnader om du vill sterilisera dig
Socialstyrelsen har tydligt markerat att alla landsting måste erbjuda sterilisering, även utan medicinska skäl. Trots det råder stora skillnader i möjligheten att sterilisera sig. På vissa ställen finns inte denna vårdtjänst alls, på andra ställen är det väldigt dyrt medan det i vissa landsting kostar som ett vanligt sjukhusbesök.
Riktlinjer för preventivmedelssubventioner
I höst förväntas de flesta landsting ändra sina preventivmedelssubventioner för unga. Då RFSU anser att tillgång till säkra preventivmedel är en rättighet, uppmanas landstingen att visa att man prioriterar ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Skillnaderna i tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är skillnader som kan vara avgörande för människors hälsa och välbefinnande. RFSU ser tydliga resultat av vad som händer när man gör satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa. I Norrbotten, där man erbjuder ett brett urval av preventivmedel helt gratis, har aborterna minskat med 7 procent i åldersgruppen 18-26 år.
Var du bor styr tillgången på preventivmedel
Särskilt oroväckande är skillnaderna för unga människor. Vad du får betala och vilket utbud du har gällande preventivmedel är idag olika beroende av var du bor. Dessutom: två av tre av ungdomsmottagningarna stängde eller drog ner på öppettiderna i somras - en tid på året då de behövs som mest.
RFSU:s förslag för bättre sexuell och reproduktiv hälsa:
  • Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa ska vara jämlik i Sverige. Det ska inte vara en fråga om bostadsort eller privatekonomi.
  • Tydligare satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa: gratis preventivmedel för alla unga till och med 25 år på lika villkor i hela landet och ett brett utbud av metoder och preparat, samt ökade resurser till ungdomsmottagningar.
  • Prioriteringar och ökade resurser gällande vård för ofrivilligt barnlösa.

onsdag 23 oktober 2013

Politiska opinionsmätningar

Idag skriver Novus VD att opinionsundersökningar spelar en central roll i medierna och i politiken men att de ofta inte är korrekt genomförda.

Med tanke på att det dessutom  presenteras en ny mätning var och varannan vecka tror jag att vanligt politiskt intresserade människor faktiskt inte orkar ta till sig dem. Så till vida det inte börjar närma sig valet på riktigt.

Det blir en partipropaganda som riskerar slå tillbaka på det demokratiska engagemanget och intresset anser jag.

Källa: SVD

Beslut om nya idrottshallar

'På idrottsnämndens sammanträde den 22 oktober beslutade Alliansen att påbörja projekteringen av tre fullstora idrottshallar. Hallarna ska placeras på Sätra IP, Hässelby Villastads bollplan samt Hjulsta bollplan och byggnation kommer att påbörjas under 2014. De nya hallarna är en del av Alliansens budgetsatsning för 2014.'

Källa: Regina Kevius

http://reginakevius.se/2013/10/23/nu-paborjas-arbetet-med-tre-fullstora-hallar-i-stockholm-stad/

måndag 21 oktober 2013

Hiv - den medicinska utvecklingen har rusat ifrån rättstillämpningen med stormsteg

– Då risken för att föra viruset vidare är minimal hoppas jag att rättsväsendet snabbt tar till sig denna kunskap och att det omgående leder till vetenskapligt grundade riktlinjer för när åtal ska väckas i mål som rör hiv. Vi ska slippa se åtal mot personer som inte utsätter andra för fara eller utgör risk i brottsbalkens bemärkelse, menar RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Läs mer på RFSU:
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2013/Hiv---den-medicinska-utvecklingen-har-rusat-ifran-rattstillampningen-med-stormsteg1/

Nationell konferens om hiv/STI-prevention

Idag anordnar Smittskyddsinsitutet en konferens om hiv/STI-prevention. Bl.a. tog Johan Giesecke från ECDC (den europeiska smittskyddsmyndigheten) upp de många utmaningarna med preventionsarbetet. Det handlar om tillgång till testning, diagnosticering och behandling.

Här kan du läsa mer:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/kalendarium/smi_program_131010.pdf

Du kan även läsa mer på #hivsti2013

söndag 20 oktober 2013

Moderaternas stämma

I helgen har Moderaterna haft sin arbetsstämma. En stämma som bestämmer den framtida politikinriktningen, inklusive politiken fram till valet. Själv var jag där som observatör och kunde mingla och förkovra mig i egen takt. Jag var även där i egenskap av sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Frågor där jag tycker att mitt parti har en del kvar att göra. Dock finns det personer som är intresserade och som har bra synpunkter, inte minst inom Öppna Moderater. Öppna Moderater som är ett förbund inom Moderaterna som jobbar med hbt-frågor.

Här kan du läsa mer om stämman.
Här kan du läsa mer om Öppna Moderater

onsdag 16 oktober 2013

79 nya idrottsanläggningar i Stockholm sedan 2006

Sedan 2006 har Stockholms stad och Idrottsnämnden byggt nio nya idrottshallar, 48 nya konstgräsplaner har anlagts och fyra ridhus har renoverats och byggts ut. Utöver dessa investeringar har flera stadsdelsnämnder själva anlagt utegym, mindre konstgräsplaner och mindre skateanläggningar. Även två stora simhallsrenoveringar har genomförts.

Det är kul att vara förtroendevald i Idrottsnämnden när vi kan visa upp ett sånt starkt resultat på några få år. En av nycklarna är att vi har sett över kostnaderna och bygger billigare idag än tidigare. Det ska vi fortsätta med då det gynnar alla och fler får tillgång till idrottsanläggningar.

Den totala listan över nylagda idrottsanläggningar kan man hitta här.

Källa: Regina Kevius

tisdag 15 oktober 2013

Försöksnomineringen

Idag inleds försöksnomineringen för olika förtroendeposter för Nya Moderaterna. Jag själv deltar i försöksnomineringen till kommunfullmäktige i Stockholm stad. Nedan är min presentation och bild.

"Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna.

Idrott och hälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat. Något som jag politiskt fått möjlighet att engagera mig i under den här mandatperioden i Idrottsnämnden. Spektrat av frågor inom nämnden är brett, men en stor del av frågorna handlar om byggandet och upprustningen av sim- och idrottshallar. För att så många som möjligt ska kunna ta del av idrottande, och därigenom få förbättrad hälsa, har vi den här mandatperioden bl.a. satsat på att bygga billigare sim- och idrottshallar. Detta vill jag fortsätta verka för om jag blir invald i KF."

Mer om försöksnomineringen i sig kan man läsa här.
måndag 14 oktober 2013

Fem fullstora idrottshallar under 2014

Under eftermiddagen kunde man höra Stockholms Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, Regina Kevius, berätta att Alliansen utlovar fem fullstora idrottshallar under 2014 i budgeten. Det kan tyckas vara ett fjuttigt utlovande, men med tanke på att det totalt finns 18 fullstora hallar i Stockholm idag så är det ett styrkebesked. Nio av dessa hallar har dessutom byggts sedan Alliansen tog över makten 2006.

Hur ska då detta gå till kan man undra? Knepet är att bygga enklare hallar som kostar betydligt mindre än tidigare. Vill man veta vilka idrottshallar som Alliansen har byggt och sen 2006 kan man läsa det här.

Källa: SR och Regina Kevius

fredag 11 oktober 2013

Internationella flickadagen

Idag är det internationella Flickadagen. En dag som uppmärksammar de orättfärdigheter som flickor världen över utsätts för genom t.ex. tidiga giftermål, diskriminering och brist på möjligheter. Plan Sverige har en kampanj där man ber om 68 öre. En summa som räcker till en hel skoltimme för en flicka någonstans ute i världen. Flera organisationer informerar och uppmärksammar den här dagen, så även Svenska FN-förbundet.

Stöd den här dagen du med!

Källor: UNESCO,  Plan Sverige, Svenska FN-förbundet

Invigning av Engelbrektshallen


"Idag invigdes Engelbrektshallen, som är en ny fullstor idrottshall, på Valhallavägen på Östermalm.  Den nya hallen är byggd under Engelbrektskolans skolgård och kommer att användas av skolan på på dagtid och föreningslivet på kvällar och helger. På idrottshallens tak har det anlagts en ny 5-mannakonstgräsplan, friidrottsytor med längdhoppsgrop samt en basketplan."
Källa: Regina Kevius hemsida

måndag 7 oktober 2013

Hiv-vårdsbidraget


Hiv-vårdsbidraget innebär att du som inte vill nyttja ditt friskvårdsbidrag för egen friskvård nu kan donera det till Let’s talk HIV som ger det vidare till personer som lever med hiv. Friskvård har en positiv inverkan på immunförsvaret, vilket är extra viktigt när man lever med hiv. Tanken med hiv-vårdsbidraget är helt enkelt att ge fler personer som lever med hiv möjlighet till friskvård.
Pengarna som Let’s talk HIV samlar in genom hiv-vårdsbidraget kommer att gå till Röda Korset Arken Smålands Stödfond. Därifrån kan sedan personer som lever med hiv över hela Sverige från och med den 1 januari 2014 söka, de för hiv-vårdsbidraget öronmärkta, pengarna för friskvård. Let’s talk HIV har valt arbeta med Röda Korset Arken Smålands Stödfond då de är professionella, har mångårig erfarenhet och vedertagna rutiner för utdelning av ekonomiskt bidrag till personer som lever med hiv.
För vilken typ av friskvård man kan söka pengar för följer Let’s talk HIV Skatteverkets regler för motion och annan friskvård. Exempel på motion är förutom, gym- och  styrketräning, är boll- och lagsporter, motionsdans tai chi och quigong. Dessutom ingår olika former av kroppsmassage och rökavvänjning.

fredag 27 september 2013

Argument för och myter om abort

Argument och myter

Här på RFSU vill vi dela med oss av ett antal argument och slå hål på ett antal myter för att värna om kvinnors reproduktiva rättigheter och den svenska aborträtten.
Fem argument för rätten till abort

Fem argument för rätten till abort

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa. 
Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.
2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle.
Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.
3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter.
Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs, men under osäkra former. 
4. Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter. 
- Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter.
- 47000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.
- Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen.
- Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.
5. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan.
Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.
Fem myter om aborter

Fem myter om abort

1. Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter
Fakta: Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975 (då den nuvarande abortlagstiftningen trädde i kraft). Hur mycket av denna ökning som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter har efter detta år varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 2004 sjönk antalet aborter, men ökade igen fram till år 2008 då antalet var 38 053. Under 2010 utfördes 37 693 aborter och under 2011 utfördes 37 750 aborter.
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18877/2012-11-6.pdf
2. Sverige har inget heltäckande regelverk gällande aborter
Fakta: Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras om Socialstyrelsen har givit tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern.
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/graviditet/abort 
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Abortlag-1974595_sfs-1974-595/ 
3. Dagen efter-piller orsakar en abort
Fakta: Dagen efter-piller är inte ett abortpiller utan ett preventivmedel. Detta eftersom pillret i sig inte avbryter en graviditet utan ser till att en graviditet aldrig påbörjas. Det aktiva medlet Levonorgestrel förhindrar att ägglossningen äger rum samt förhindrar ett befruktat ägg att fastna på livmodern.
Källa: http://www.dagenefterpiller.nu
Källa: http://www.umo.se/sex/skydd-mot-graviditet/akut-p-piller/
4. Majoriteten av kvinnorna mår psykiskt dåligt efter en abort
Fakta: Både svensk och internationell forskning visar att få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande känslan. Samstämmig forskning har visat att det är tiden före abort som vanligtvis upplevs som svårast. När kvinnan beställt tid för abort är beslutet för det mesta genomarbetat och välgrundat. Många upplever känslor som lättnad och befrielse. Aborten sågs som en nödvändighet och ett ansvarstagande och upplevdes som en lösning på den krisartade situation som den ofrivilliga graviditeten utlöst.
Källa: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=2611
5. Det är svårt att få barn efter en abort
Fakta: Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.
Källa: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/
Källa: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Abort/
Källa: RFSU

Internationella abortdagen

I morgon den 28 september vill RFSU tillsammans med många organisationer i världen uppmärksamma den internationella dagen för kvinnors tillgång till säkra och legala aborter och samtidigt hylla den svenska abortlagstiftningen.

- Vi är stolta över den svenska aborträtten som bygger på att det är en mänsklig rättighet att bestämma över sin egen kropp. Den rättigheten saknar många kvinnor i världen. Ett förbud mot abort innebär inte att aborterna blir färre, istället blir de illegala och osäkra. Kvinnor i fertil ålder som behöver avsluta oönskade graviditeter gör det på ett ansvarfullt sätt. Vi ska komma ihåg att de flesta är trygga i det beslutet, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Källa: RFSU

Fakta och myter om abort kan du läsa här.

Poliser skadade i samband med fotbollsderbyt

Två poliser skadades i samband med fotbollsderbyt mellan Djurgården och AIK på Tele2 arena igår.
- Det har varit konfrontationer mellan supportergrupperna och man har kastat sten och flaskor mot polis utanför arenan, säger Lars Byström vid Stockholmspolisen.

Inne på själva arenan gick det relativt lugnt till vilket är bra. Efter matchen fortsatte tyvärr bråket och stöket. En restaurang rapporteras ha blivit helt vandaliserad.

Hur gick det då i matchen? Ja, den slutade oavgjort 2-2.

Källor: SRSR, DN, SVD

torsdag 26 september 2013

Kvällens fotbollsderby på Tele2 arena

Ikväll smäller det, förmodligen i dubbel bemärkelse, på Tele2 arena mellan AIK och Djurgården. Jag som har min arbetsplats vid Medborgarplatsen har redan kunnat höra diverse knallskott nerifrån torget under eftermiddan. Hur matchen slutar ikväll återstår att se. Dessvärre är jag rädd för att det är annat än det sportsliga som kommer att dominera morgondagens rubriker. I länken nedan kan man läsa SVD:s sportkrönikör, Anders Lindström, uttala sig om farorna inför och under kvällens match.

Här finns riskmomenten inför matchen

"Förberedelserna har varit stora inför matchen. Enligt Sveriges Radio satsar Djurgården två miljoner kronor på säkerheten och tagit in 500 extra vakter för att stärka upp säkerheten. Bland annat har man stängt av ett bygge i närheten för att undvika att obehörigt folk tar sig in, skriver Sveriges Radio. Utanför arenan kommer både vägar och cykelbanor att stängas av."

Källa: DN och SR

Nu är Stockholms stadion öppen för allmänheten

Nu uppmuntras alla stockholmare att löpträna på Stockholms stadion mellan 17:00 och 20:00 på tisdagar och torsdagar. Under Allmänhetens jogg har alla möjlighet att testa på löparbanorna på ett upplyst Stockholms stadion.


– Jag är väldigt glad att vi nu öppnar upp Stadion för allmänheten ett par kvällar i veckan. Vi vill uppmuntra till ett ökat spontanidrottande och det är roligt att stockholmarna ges möjlighet att springa på samma banor som världseliten, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
Källa: Regina Kevius hemsida

Masters of sex

Igår kväll var jag inbjuden på premiärvisningen av HBO Nordics nya tv-serie Masters of sex. Tv-serien handlar om läkaren William Masters och hans assistent Virginia Johnson som var pionjärer inom den mänskliga sexualforskningen. Huruvida fiction överträffar verkligheten eller tvärtom vet jag inte, men de gjorde säkerligen ett bra och viktigt arbete. Deras jobb fick ett lyft i och med den sexuella revolutionen på 1970-talet och de medverkade i Johnny Carsons show flera gånger.

Jag tyckte premiär avsnittet gav mersmak och ser gärna mer av serien. Men så jobbar jag ju på RFSU också och kommer i kontakt med många av dessa frågor dagligen.

Här och här kan du läsa mer om filmen och om paret.

tisdag 24 september 2013

Färre dör av aids

Antalet infekterade med hiv och döda av aids minskar tack vare att fler får tillgång till vård och behandling. FN släppte en rapport igår som visar på detta.

Totalt dog 1.6 miljoner i aidsrelaterade dödsfall under förra året. Det är nästan 1 miljon människor mindre än 2005. Även antalet nyinfekterade fortsätter att minska. 2012 var det 2,5 miljoner människor vilket är 200000 färre än under 2011.

Det är svårt att prata om glädjande siffror då oerhört många, både direkt och indirekt, fortfarande drabbas av hivviruset och dess konsekvenser - medicinska såväl som psykosociala. Det går åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra. Man måste jobba på flera fronter även om tillgången till just behandling är oerhört viktig.

Källa: DN, UNAIDS

måndag 23 september 2013

Stora Mossens IP får besök av Regina Kevius

Stockholms idrottsborgarråd, Regina Kevius, åkte till Stora Mossens IP för att se hur bygget med idrottshallarna fortskrider.

Man kan kolla in hennes besök via Youtube.

Världens bästa golfare!?!

Sen måste man ju bara hylla den svenska golfaren Henrik Stenson som vann slutspelet på PGA-touren i helgen. Det är en prestation utan dess like bland de svenska golfherrarna vågar jag säga. Bland golfdamerna är vi sen länge bortskämda med Annika Sörenstam och många andra tjejer.
Ofattbara 74 miljoner kronor vann Stenson på sin bedrift. Jorå så att!

Källa: DN

Ny huligansamordnare

Nu har regeringen via Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth tillsatt en ny huligansamordnare, Rose-Marie Frebran. Eller ny "nationell samordnare med uppdrag att upprätthålla dialogen mellan berörda aktörer och fortsätta arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet". Puh, en lång och krävande titel får man anta. Inte minst med tanke på de problem som fotbollen och hockeyn brottas med. Senast hade vi, som jag bloggat om tidigare, skandalen härom dan där ett antal s.k. Hammarbysupportrar tog sig in på en läktare som var stängd och kastade diverse saker på supportrar från GAIS och andra som hejade på bortalaget (barn och familjer inräknat).

Regeringen har visserligen gjort en del på senaste åren för att stävja supportervåld, men den tidigare samordnaren, Björn Eriksson, hade betydligt fler förslag i sin palett som ännu inte genomförts. Det ska bli spännande att följa vad Frebran ska göra och hur hon ska ta tag i den här brännande frågan. Och framför allt hur hon ska kunna hålla huliganerna i schack.

Källor: Regeringen, SVD, DN

fredag 20 september 2013

Skandalen på Tele2 Arena igår mellan Hammarby-GAIS

Igår möttes Hammarby-GAIS i fotbollens Superettan. Efter 57 minuter springer ett antal s.k. bajensupportrar (maskerade som omaskerade) upp på läktaren ovanför GAIS och kastar ner mynt, burkar och bangers (smällare) på publiken. Det är inget annat än en skandal tycker jag. Jag hoppas att det utmäts både böter och tillträdesförbud för dessa huliganer. De senaste åren har det varit ungefär 100 personer i snitt som dömts till tillträdesförbud, vilket är alldeles för få. Ett problem är att flera maskerar sig och därmed inte går att identifiera.

Hur som ska det bli intressant att följa fortsättningen på det inträffade.

Bl.a. DN, SVD och GP skriver om gårdagens händelse.

Här kan du läsa slutbetänkandet av regeringens huligansamordnare, Björn Eriksson. Där föreslår han  ett drygt 60-tal förslag med tyngdpunkten på prevention och idrottsrörelsens ansvar. Det handlar om ansvarsfrågor, arenasäkerhet, arrangemangsfrågor, bruket av alkohol och andra droger, det svenska firmalandskapet, pyroteknik samt hur den goda supporterkulturen kan stödjas genom olika initiativ.

torsdag 19 september 2013

Idrottshallar byggda sen 2006 i Stockholm stad


"I våras antog Stockholms kommunfullmäktige ett nytt idrottspolitiskt program där målsättningen är att få fler stockholmare att börja idrotta. Breddidrottens behov förstärks i programmet och samtliga partier är överens om att idrottsnämndens investeringar och driftbidrag ska prioritera breddidrotten och då främst barn och unga. Detta har inte alltid varit utgångspunkten inom Stockholms stad vilket fått till konsekvens att idrottsnämnden har byggt alldeles för dyra och alldeles för få hallar. Den inriktningen håller på att förändras och vi vill istället bygga enklare, funktionella hallar som möter idrottsföreningarnas önskemål och behov."

Något jag instämmer i och jag stödjer helhjärtat den inriktningen vi håller på att jobba för nu som beskrivs ovan. Samtidigt får man inte glömma bort att vi inte bara kan bygga nytt. Det är många befintliga byggnader som måste renoveras och underhållas och det tar en stor del av Indrottsnämndens budget. Ej heller är markbristen att förakta, speciellt i innerstaden. Idrottsnämnden har tidigare föreslagit att man ska bygga mer på höjden eller att bygga om och anpassa befintliga industrilokaler, men där har vi inte riktigt landat än även om vi försöker tänka nytt och utanför ramarna.

Via Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådets Regina Kevius hemsida kan man se vilka hallar som byggts sen 2006 eller som är på gång att byggas i Stockholms stad.

Källa: Regina Kevius

Här, här och här kan man läsa mer om bristen på idrottshallar.

Fortsatt svårt att få bli steriliserad

RFSU har granskat landstingen och jämfört hur det ser ut med tillgången till sterilisering i hela landet. Sterilisering måste vara ett tillgängligt alternativ som preventivmetod för de som önskar och det ska inte  vara en fråga om bostadsort eller privatekonomi. Tyvärr nekas personer sterilisering av flera landsting trots flera JO-anmälningar och Socialstyrelsens tydliga riktlinjer.

- Endast i hälften av landstingen och regionerna erbjuds sterilisering till patientavgift. Vi ser att några landsting har blivit bättre, men också rena försämringar i hanteringen av de som önskar sterilisering, påpekar Kristina Ljungros (ordförande i RFSU).

- Sjukvården är skyldig att erbjuda sterilisering även om det inte är medicinskt motiverat. Det innebär att det nu - i princip - ska vara möjligt att sterilisera sig var man än bor i Sverige, men så ser verkligheten inte ut, konstaterar Kristina Ljungros.

Här kan du läsa mer om sterilisering.

Källa: RFSU

fredag 13 september 2013

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

Igår hade SVT Debatt uppe om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och ett material som RFSU, tillsammans med flera andra erfarna aktörer, tagit fram. Tyvärr var Debatt lika dåligt och oorganiserat som vanligt. Vilda påhopp får stå oemotsagda och människor pratar i munnen på varandra. Hur som, på RFSU:s hemsida kan man bl.a. läsa:

"Sex- och samlevnadsundervisningen är viktig för ungas sexuella hälsa och sedan 1955 ett obligatoriskt ämne i Sveriges skolor. Sedan dess har ett antal olika läroplaner och kurs- och ämnesplaner styrt undervisningens innehåll. I de nya läroplanerna Lgr11 och Lgy11 har frågor om sexualitet, relationer och kön fått ett större och tydligare utrymme än tidigare.

Sex- och samlevnad är inget eget ämne, utan ska enligt läroplanen tas upp i ett flertal ämnen. På vilket sätt undervisningen sker är upp till varje skola att själva utforma. 

− Vi har försökt göra ett kortfattat material som på några få sidor beskriver hur rektorer och lärare kan organisera sexualundervisningen. Vi ger också förslag på vad man kan ta upp utifrån det som står i kurs- och ämnesplanerna i läroplanerna, säger Hans Olsson på RFSU."

Källa: RFSUonsdag 11 september 2013

Slopade polisnotor till idrotts- och kulturarrangörer

Äntligen kom beskedet från regeringen att man ska slopa att ta betalt för polisbevakning vid idrotts- och kulturevenemang. Frågan har varit hett diskuterad under en längre tid. I oktober 2011 fattades ett beslut om att föreningar som drivs som aktiebolag hädanefter skulle stå för kostnaderna för polisbevakningen runt matcherna. Inom fotboll är det AIK. Djurgården, Hammarby och Örebro det gäller. Inom hockey är det AIK, Djurgården, Leksand, Malmö och Växjö.

Personligen  tycker jag det är konstigt att bara dessa klubbar ska betala. Polisen sköter sitt arbete genom anslag från skattemedel och då är dessa kostnader redan betalda. Klubbarna lägger ner stora pengar på säkerheten inne på arenorna. Ytterligare kostnader hade knäckt flera klubbar tror jag.

Så här skriver regeringen på sin hemsida:
"Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning, t.ex. en fotbollsmatch eller en festival, ska enligt ordningslagen ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen.

Regleringen, som har funnits under lång tid, har under senare tid varit föremål för en intensiv debatt. Det är inte bara företrädare för idrottsrörelsen som är kritiska till den nuvarande ordningen. Regleringen ifrågasätts av olika skäl och av skilda intressenter. Kritiken går bland annat ut på att regleringen ger upphov till avgränsnings och tillämpningsproblem. En annan synpunkt, som bland annat framförts av Konkurrensverket, tar sikte på att det från konkurrenssynpunkt är väsentligt att alla potentiella arrangörer behandlas lika.
Bedömningen görs nu att nackdelarna med regleringen överväger fördelarna. Det är mot den bakgrunden som regeringen går fram med förslaget att avskaffa ersättningsskyldigheten både för arrangörer av idrotts- och kulturevenemang.
Förslaget lämnas i budgetpropositionen där det föreslås att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. Förslaget innebär alltså att den som anordnar t.ex. en festival eller en fotbollsmatch efter årsskiftet inte kommer att vara ersättningsskyldig för polisens insatser."

Det finns ett antal källor för vidare läsning. Här, här, här, här, här och här är några.

tisdag 10 september 2013

Cyklisters beteenden

Det här med att cykla i trafiken är ingen lek med tanke på hur många cyklister beter sig. Och då cyklar jag just nu bara mellan hemmet och pendeln som kanske är 1,5 km. Det cyklas helt ogenerat mot rött, på trottoarer, mellan bilar och gud vet vad. Arga blickar och plingningar delas ut ohämmat till höger och vänster.

Jag vet inte vad folk som cyklar har för behov att ta ut när de cyklar, men det är inte speciellt kul. Inför fler poliskontroller och bötfäll cyklister som inte kan bete sig. Det är knappast hela lösningen, men en del av det i alla fall. Resten måste rimligtvis bli informationskampanjer av olika slag.

Dessutom tror jag det behövs fler och bättre cykelbanor i Stockholm med omnejd. Om man jämför med min hemstad Uppsala så fanns det betydligt fler, och från bilismen avskärmade, cykelbanor där. Nu är det visserligen stor skillnad på dessa städers storlek och utformning, men ändå.

Om inte annat undrar man ju om inte människor på cykel har någon överlevnadsinstinkt. Enligt en färsk studie från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppsöker varje år 23 000 personer ett akutsjukhus efter att ha skadats i en cykelolycka. De flesta cykelolyckor är singelolyckor (åtta av tio). Kollisioner med andra cyklister sker i 8 procent och kollision med personbil förekommer i sju procent av olyckorna.

Källa: MSB

måndag 9 september 2013

Klamydiamåndagen

Idag är det Klamydiamåndagen. Då över 37 000 personer smittas av klamydia varje år gör man en extra drive denna dag och uppmanar till testning (inte minst då många inte har några symtom) samt påminner om vikten av säkrare sex. Det bästa sättet att skydda sig mot klamydia är att använda kondom.

"- Efter sommaren är det viktigt att uppmärksamma klamydia eftersom vi vet att många har oskyddat sex under den här perioden. Klamydiamåndagen görs i nationell samverkan och i år medverkar alla Sveriges landsting. Kampanjen är ett sätt att påminna om vikten av att testa sig, säger Robert Pantzar, ansvarig för Klamydiamåndagen på Lafa, enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting."

Källa: SMIKlamydiamåndagen och LAFA

onsdag 4 september 2013

Världsdagen för sexuell hälsa

På Världsdagen för sexuell hälsa är det release för RFSU:s metodmaterial "Sexualundervisning på lättare svenska".
Det finns ojämlikheter i sexuell hälsa som drabbar migranter. Behovet av samhällsförändringar för att bättre tillgodose migranters rätt till kunskap om sexualitet är stor. Brist på språklig tillgänglighet kan vara ett hinder för sexuell hälsa.

Därför anordnar RFSU idag ett seminarie som handlar om "Migration, kunskap och sexuell hälsa".


Tid: Onsdag den 4 september kl 14:00-17:00
Plats: NBV, Bergsunds strand 43 (T-bana Hornstull)
Stad: Stockholm
Övrigt: Ingen föranmälan behövs!


För den som är intresserad av undervisningsmaterialet kan man ladda ner det via RFSU:s hemsida här.

tisdag 3 september 2013

Miljonsatsning på idrotten i Järva

Lagom till årets upplaga av Kistaloppet har Stockholms stad beslutat att bevilja ytterligare 4,5 miljoner kronor till breda idrottssatsningar i Järva. Projektet som är en del av stadens ytterstadssatsningar anordnas i samarbete mellan skolor, idrottsnämnden, föreningar och andra privata aktörer.

– Stockholms stad antog nyligen ett nytt idrottspolitiskt program som syftar till att få fler människor att vilja idrotta och denna satsning är ett viktigt steg på vägen, säger Regina Kevius (M), idrottsborgarråd i Stockholms stad.
– Idrottssatsningarna vi har gjort i ytterstaden har skapat en ökad delaktighet bland ungdomarna i Järva och det är viktigt att kunna fortsätta med dessa aktiviteter, säger Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd i Stockholms stad.
 – Vi vill med denna satsning locka fler barn och unga att börja idrotta. Jag vill att det ska finnas en stor variation av idrotter att välja emellan, säger Regina Kevius (M), idrottsborgarråd i Stockholms stad.
Källa: Regina Kevius hemsida

måndag 2 september 2013

Musikhjälpen fokuserar på mödradödlighet

"Temat för årets Musikhjäpen är mödradödlighet. Varannan minut dör en kvinna nånstans i världen i samband med graviditet eller förlossning. Söder om Sahara är det den vanligaste dödsorsaken för tjejer mellan 15-20 år."

Källa: SR

De senaste decennierna har mödradödligheten sjunkit, men det finns oerhört mycket kvar att gör. Varje dag dör 800 kvinnor i graviditetsrelaterade orsaker.

Vill du läsa mer om mödradödlighet kan du göra det via RFSU, UNICEF och på DN.


torsdag 29 augusti 2013

Idrottsnämnden bjuder in till dialogcafé!


Vad behövs för att fler unga ska röra på sig?

Stockholms stad har en vision om att ALLA stockholmare ska kunna idrotta eller motionera utifrån sina önskemål och förutsättningar oavsett ålder, kön, socioekonomisk och etnisk tillhörighet och funktionsförmåga.
Idag rör många barn och ungdomar inte på sig och sitter stilla mycket.
Folkhälsan är i fara och vi behöver hjälpas åt för att ändra på detta!

Dialogcafé mellan ungdomar och politiker

Politiker i Stockholms stads idrottsnämnd bjuder in dig som är 13-25 år till ett dialogcafé för att prata om vad som behövs för att fler unga ska röra på sig. Kom och diskutera med andra ungdomar och politiker! Du kan påverka!
Vi vill gärna att det kommer ungdomar i olika åldrar, att ni bor på olika ställen (bara det är i Stockholms stad), att några tränar mycket,
andra tränar lite och en del inte alls och att några av er har en funktionsnedsättning.
Om det kommer fler anmälningar än vi har plats väljer vi ut en grupp där det är en bra mix.
Sista anmälningsdagen är den 13 september och den 20 september hör vi av oss till er och berättar om ni har kommit med eller inte.
Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska få vara med!

Tid: 15 oktober, kl 17:30-20:00, vi bjuder på smörgås och kaffe/te!
Plats: Paulirummet i Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, ingång på gaveln genom receptionen.

Anmälan

Gå in på denna webbsida och anmäl dig: www.stockholm.se/dialogcafe
Anmäl dig senast den 13 september!