Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

fredag 22 november 2013

Hivtestning

Den 22-29 november är det europeiska hivtestningsveckan och för första gången deltar kliniker från Sverige i kampanjen. En av dem är RFSU-kliniken som utökar sina drop in-tider och aktivt erbjuder hivtester till alla patienter under veckan.

– Syftet med kampanjveckan är att få fler att testa sig och därigenom bidra till att få fler att bli medvetna om sin hivstatus. Vi hoppas att folk som kanske inte skulle ha testat sig annars, passar på att göra det, säger Niklas Envall, barnmorska på RFSU-kliniken.

Källa: RFSU

torsdag 21 november 2013

UNAIDS nya rapport

Igår släppte UNAIDS sin nya statistik. Även om det går framåt finns det en del kvar att göra. Några saker att ta fasta på:

- utsatta grupper som MSM, sexarbetare, missbrukare och transpersoner får inte adekvat tillgång till nödvändiga åtgärder,
- mer uppmärksamhet och arbete för barn och människor över 50 år behövs, samt
- Mellanöstern och Nordafrika har fördubblat antalet nya hivinfektioner sen 2001.

Pressmeddelandet kan man läsa i länken nedan.

Källa: UNAIDS

//Andreas

Stockholms sprutbytesverksamhet

Idag gjorde jag ett studiebesök på sprutbytesmottagningen som ligger vid S:t Görans sjukhus. En omdebatterad verksamhet som beskylls för att öka på missbruk och annat elände. För mig personligen fyller denna verksamhet en viktig funktion både för missbrukarna själva, men också för samhället i stort. För mig är detta inte narkotikapolitik utan en sund preventiv verksamhet.

Uppdraget för sprutbytet är:
- hantering av byten och återlämning av sprutor och kanyler,
- testning, vaccination och rådgivning samt smittspårning
- kommunikation om säkert injektionsbeteende och smittrisker
- kontaktskapande arena

Har du inte gjort ett studiebesök på mottagningen kan jag varmt rekommendera det. De tar emot studiebesök mellan kl 8-10 på morgnarna. Kontaktuppgifter finns i länk nedan.

Källor: Stockholms läns landsting, Karolinska sjukhuset, Vårdförbundet, SR

onsdag 20 november 2013

Hur prata sex med sina barn?

Som småbarnsförälder är det här något som jag så småningom kommer att ställas inför. Personligen tror jag att många drar sig för att prata intima frågor med sina barn för att man skäms eller för att man tycker det är jobbigt. Själv har jag tur att omge mig med duktiga sexualupplysare här på RFSU. Maria Bergström är en av dem och i länken nedan ger hon tips på hur man kan göra.

"Sexualupplysare Maria Bergström tror att barn och föräldrar aldrig har haft en sundare relation till frågor om sexualitet. Ändå verkar det, efter SVTs högst ovetenskapliga undersökning på stan, fortfarande finnas ett ganska stort behov av tips till de som konfronteras av småttingar."

Källa: SVT

torsdag 14 november 2013

Musikhjälpen 2013 fokuserar på mödradödlighet

Tjejer mellan 15 och 20 år löper störst risk att dö i samband med sin graviditet och de vanligaste dödsorsakerna är allvarliga blödningar, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter.

99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer där det inte finns tillgång till en fungerande mödravård. Hårdast drabbade är länderna i södra Afrika och Sydasien.

Fattigdom, brist på information och långa avstånd till sjukhus är vanliga anledningar till att många kvinnor i låginkomstländer föder i hemmet ochmindre än hälften får hjälp av en utbildad barnmorska vid förlossningen. Utan rätt vård kan en kvinna förblöda på två timmar.

Källa och mer info: Sveriges Radio, Musikhjälpen

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3946

tisdag 12 november 2013

Hur bra är ditt län på sexualpolitik, vård och hälsa?


Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubventioner, ungdomsmottagningarnas resurser, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig.
Stora skillnader om du vill sterilisera dig
Socialstyrelsen har tydligt markerat att alla landsting måste erbjuda sterilisering, även utan medicinska skäl. Trots det råder stora skillnader i möjligheten att sterilisera sig. På vissa ställen finns inte denna vårdtjänst alls, på andra ställen är det väldigt dyrt medan det i vissa landsting kostar som ett vanligt sjukhusbesök.
Riktlinjer för preventivmedelssubventioner
I höst förväntas de flesta landsting ändra sina preventivmedelssubventioner för unga. Då RFSU anser att tillgång till säkra preventivmedel är en rättighet, uppmanas landstingen att visa att man prioriterar ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Skillnaderna i tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa är skillnader som kan vara avgörande för människors hälsa och välbefinnande. RFSU ser tydliga resultat av vad som händer när man gör satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa. I Norrbotten, där man erbjuder ett brett urval av preventivmedel helt gratis, har aborterna minskat med 7 procent i åldersgruppen 18-26 år.
Var du bor styr tillgången på preventivmedel
Särskilt oroväckande är skillnaderna för unga människor. Vad du får betala och vilket utbud du har gällande preventivmedel är idag olika beroende av var du bor. Dessutom: två av tre av ungdomsmottagningarna stängde eller drog ner på öppettiderna i somras - en tid på året då de behövs som mest.
RFSU:s förslag för bättre sexuell och reproduktiv hälsa:
  • Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa ska vara jämlik i Sverige. Det ska inte vara en fråga om bostadsort eller privatekonomi.
  • Tydligare satsningar på ungas sexuella och reproduktiva hälsa: gratis preventivmedel för alla unga till och med 25 år på lika villkor i hela landet och ett brett utbud av metoder och preparat, samt ökade resurser till ungdomsmottagningar.
  • Prioriteringar och ökade resurser gällande vård för ofrivilligt barnlösa.